Följ Telenor Sverige

Frågor och svar angående blockeringsdomen

Blogginlägg   •   Feb 14, 2018 12:58 CET

Nedan följer några vanliga frågor och svar gällande blockeringsdomen mot Telenor och Bredbandsbolaget. Sidan uppdateras löpande.

Hur fungerar blockeringen?

Vi har fått en lista beståendes av några av de domännamn som leder till The Pirate Bay och den nedlagda versionen av Swefilmer. Dessa kommer att blockeras.

När träder blockeringen i kraft?
Blockeringen inleds klockan 23:00, tisdagen den 28 februari som domen föreskriver.

Går domen att överklaga?
Nej, patent- och marknadsöverdomstolen har möjlighet att själv avgöra om en dom får överklagas eller inte. De har valt att inte ge den möjligheten.

Kan ni inte göra mer?

Vi har drivit en två år lång kamp där vi motsatt oss rättighetshavarnas blockeringskrav. Att domen inte kan överklagas är beklagligt och vi ser nu över vilka alternativ vi har. Vad det innebär i detalj är i nuläget för tidigt att säga, men arbete återstår för att bland annat se till så att rättsläget blir klarare och rättssäkerheten större.

Gäller domen flera operatörer?

Domen kommer att påverka alla operatörer. Det är Telenor och Bredbandsbolaget som blivit stämda i detta första skede, men det finns inga utsikter för andra operatörer att vinna i rätten om liknande krav riktas mot dem.

Kan kunder eller blockerade webbsajter kringgå blockeringen?

Det finns flera sätt att kringgå blockering och därför tror vi inte att domen kommer att ge någon märkbar effekt. Inte minst kan dessa sidor själva byta till nya adresser, som inte omfattas av blockeringskravet. Även metoder som gör blockeringen verkningslös är lättillgängliga vill vi inte uppmana kunder att kringgå domstolsbeslutet.

Gäller domen även om Telenor inte har sitt huvudkontor i Sverige?

I varje land där vi har verksamhet måste vi följa landets lag och domstolsbeslut.

Kommer ni behöva blockera fler sidor som kan bryta mot upphovsrätten?

Det är en relevant fråga och vi tror att konsekvenserna kan bli allvarliga. Det finns en risk att rättighetshavare kommer att rikta fler krav mot olika operatörer om blockering av sajter på internet. Vi analyserar fortfarande domen i detalj för klargöra precis hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Kan ni strunta i att följa domen?

Det är vår och alla andra operatörers avsikt att följa lagen och de svenska domstolarna, även när vi är starkt kritiska till domstolens tolkning. Storleken på vite är irrelevant. Vi vill även poängtera att den här kampen inte har handlat om att försvara två webbplatser som brutit mot upphovsrätten på internet, utan om principerna för det öppna internet. I det arbetet måste vi fokusera på långsiktigt hållbara lösningar och det kvarstår arbete att göra.