Nyhet -

Telenor kommenterar förslag till förbättrad bredbandskonkurrens

Sveriges kommuner och landsting, kommunikationsmyndigheten PTS och Konkurrensverket har i veckan publicerat ett gemensamt uttalande som syftar till att främja bredbandsutbyggnad och konkurrens i hela landet. Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige, kommenterar förslagen i uttalandet.

– Det är positivt att kommunerna får tydligare vägledning i frågan om bredbandskonkurrens givet att det funnits många olika tolkningar av hur man ska hantera denna fråga. Vi har i flera sammanhang lyft fram behovet av mer och bättre dialog och hoppas att SKL nu tar ett aktivt ansvar för att sprida dessa principer i landets alla kommuner, Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

I det gemensamma uttalandet föreslås att kommunerna kan bidra till en bra marknadsutveckling genom insatser på tre huvudområden: kommunerna som samhällsplanerare och företrädare för allmänna samhällsintressen, kommunerna som markägare och, i förekommande fall, kommunerna som ägare av bredbandsnät.

– Kommunerna har flera viktiga funktioner för bredbandsutvecklingen i Sverige och marknaden utvecklas snabbt. Därför är rekommendationen att varje år ompröva kommunernas egna bredbandsverksamheter utifrån konkurrensperspektiv särskilt viktig. Vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete med stadsnäten kring centrala frågor som främjar uthyrning och prissättning av fiber, säger Lars-Åke Norling.

Läs mer om kommunal bredbandsutveckling i rapporten: ”Kommunala bredbandsstrategier – Fem exempel på hur kommuner använt konkurrens och samverkan för att åstadkomma bredbandsutveckling”.  Rapporten finns att ladda ned på: http://www.telenor.se/privat/om-telenor/press/rapporter.html.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten, Telenor Sverige
08-41 00 75 55

Om Telenor

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet. Telenor Sverige har idag 2100 anställda.  

Telenor är en av världens största mobiloperatörer mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2009 omsatte Telenor cirka 107 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt