Nyhet -

Telenor och behandling av användaruppgifter vid användning av våra tjänster via WAP

Telekomföretagens behandling av användaruppgifter uppmärksammades i TV4 idag i samband med en rättegång i Malmö. På Telenor vill vi vara tydliga med att vi inte sålt vidare listor med telefonnummer eller IP-adresser som påstås i inslaget.

Den tjänst, WAP-protokoll, som använts i det fall som beskrivs i inslaget är en gammal teknik som successivt fasats ut från branschen. Telenor tog bort tjänsten i december 2014. 

Under den tid som rättegången i Malmö avser (2012 – 2013) användes fortfarande WAP i begränsad utsträckning.

Vid användandet av WAP-tjänster förmedlades telefonnummer i direkt anslutning vid uppkopplingen, på samma sätt som vid ett röstsamtal eller ett SMS. Syftet var att underlätta för konsumenter att använda mobila internettjänster. Telenor har inte sålt några nummerlistor eller kopplat nummer till IP-adress som påstås i media.

I våra allmänna villkor har vi upplyst våra kunder om att telefonnumret kan synas vid WAP-kommunikation, avsnitt 9.6: ”Telenor kan inte hindra att numret (eller annan Kunduppgift) syns hos mottagaren vid SMS-, video-, MMS- och WAP-kommunikation samt betalsamtal.”

I tillägg har Telenor haft en tät dialog med Post- och telestyrelsen (PTS) om användandet av WAP-tjänster och tillsynsmyndiheten har varit nöjda med hur vi hanterat frågan.

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt