Nyhet -

Telenor Sveriges behandling av data efter EU-domstolens förhandsavgörande om den svenska datalagringsregleringen

Telenor har under flera år nära följt utvecklingen av den svenska datalagringsregleringen. Frågan är viktig eftersom den rör vad vi ska göra med våra kunders data och eftersom vi är skyldiga att ständigt göra bedömningar av vilken data vi kan spara och till vem den ska lämnas ut. När EU-domstolens avgörande kom den 21 december, vilken tydligt underkände den svenska datalagringsregleringen, gjorde vi bedömningen att vi inte kan fortsätta att lagra data för brottsbekämpningsändamål på det sätt vi gjorde efter att datalagringsregleringen infördes 2012. Skulle vi fortsätta med den typen av lagring skulle vi göra detta i strid med grundläggande mänskliga fri-och rättigheter. Samma bedömning har gjorts av de större svenska operatörerna Telia, Tele2 och 3.

I den efterföljande debatten har det ändå från vissa kammaråklagare och poliser framställts kritik mot att vi inte forsätter lagra data. Denna kritik reagerade vi starkt på eftersom den var baserad på felaktiga antaganden. I samtal med kammaråklagare som framfört kritiken har vi fått bekräftat att de inte har förstått det faktum att vi som operatör inte frivilligt kan välja att fortsätta lagra data för brottsbekämpningsändamål utan giltigt lagstöd. Precis som före 2012 då datalagringsregleringen infördes får vi, liksom övriga operatörer, enligt lag endast behandla data för vissa specifika ändamål, exempelvis för vår verksamhet och för att tillhandahålla bättre tjänster till våra kunder. Det är detta vi nu fortsätter att göra. Den data vi har tillgång till lämnar vi, precis som före 2012, också ut till polis och brottsbekämpande myndigheter vid utredningen av grova brott. Det är mycket oroande och allvarligt att budskap baserade på felaktiga antaganden får spridning, och det viktigt att alla berörda parter får en förståelse för vad EU-domstolens avgörande innebär och komplexiteten i dessa frågor. Debatten visar också att det finns ett stort behov av att vi fortsätter att delta i dialogen med politiker, myndigheter och polis för att bidra till en balanserad datalagringslagstiftning som tillgodoser krav på såväl integritet och rättssäkerhet som behovet av att klara upp brott.

För mer information och kontakt med Telenors chefsjurist Anna Byström, vänligen kontakta Telenors presstjänst.


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt