Pressmeddelande -

Kommentar om dagens rättegång mot Bredbandsbolaget

Idag avslutas rättsprocessen mot Bredbandsbolaget i Patent- och marknadsöverdomstolen. Domen som följer kommer med stor sannolikhet inte att prövas i högsta domstolen vilket innebär att detta blir sista instans. Bakgrunden är att Bredbandsbolaget har stämts av rättighetshavare för att vi inte vill blockera webbplatser, i detta fall The Pirate Bay och Swefilmer. De mediebolag som stämt oss hävdar att Bredbandsbolaget är medskyldigt till de eventuella brott som begås på internet enbart av den anledningen att vi tillhandahåller internetuppkoppling till våra kunder.

Det är en farlig väg att gå och leder till att internetleverantörer tvingas ägna sig åt övervakning och värdering av innehåll på internet och blockera webbplatser med olagligt innehåll för att inte riskera att bli medbrottslingar. De rättighetshavare som stämmer oss menar att de eftersträvar en blockering som liknar den som finns i våra nordiska grannländer. Men med den lagstiftning vi har i Sverige innebär rättighetshavarnas krav på blockering ett krav på en form av censur som inte har sin motsvarighet i något annat EU-land.

När målet prövades av Stockholms tingsrätt var det också en enig domstol som underkände mediebolagens argumentation. Vi hoppas även att den kommande och sannolikt slutliga domen kommer att fastslå att internetoperatörer som enbart tillhandahåller internetuppkoppling till sina kunder inte kan anses medskyldiga till brott som begås på internet.

Vi har förstått att om rättighetshavarna förlorar detta mål, kommer de att sträva efter en lagändring som tillåter blockering. Vi tror inte att en hårdare lagstiftning och krav på blockering är ett effektivt sätt att stoppa illegal spridning av upphovsrättsskyddade verk på internet.

Istället har vi och andra aktörer, som påverkas av upphovsrättskränkningar på internet, försökt hitta konstruktiva lösningar på problemet i samråd med rättighetshavarna - något som de tyvärr hittills inte visat något intresse för. Vi hoppas att rättighetshavarna är mer intresserade av den dialog när den här rättsprocessen är över.

Jonas Jegerborn, chef för Bredbandsbolaget

Anna Byström, chefsjurist på Bredbandsbolaget och Telenor

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 680 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2017) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, med mer än 170 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 112 miljarder norska kronor (2017) och cirka 22 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt