Pressmeddelande -

Misstänkt terrorist fick jobb på Telenors kundtjänst

En svensk medborgare, som har dömts för terroristbrott, har under en period på strax under en månad varit anställd vid Telenors kundtjänst. Att mannen kunde inleda sin anställning beror på att den rutinmässiga bakgrundskontrollen inte fullföljdes. Anställningen avlutades innan han tilldelats full access till system till följd av att han inte kommit in med begärt utdrag ur brottsregistret.

– Det här är allvarligt. Det ska inte kunna hända att en svårt brottsbelastad person kan arbeta för Telenor. Att det ändå skedde hänger samman med att ett rekryteringsföretag som vi tidigare anlitade hade gjort ett avsteg från fastställda rutiner och lät mannen börja jobba på kundtjänsten trots att bakgrundskontrollen inte hade fullföljts. Företagets rekryteringsuppdrag har avslutats, säger Telenors presschef Aron Samuelsson.

Händelsen med den misstänkte terroristen som började arbeta i Telenors kundtjänst inträffade i oktober förra året. Mannen hade rekryterats av ett rekryteringsföretag för att bli medarbetare i Telenors kundtjänst, som på Telenors uppdrag drivs av företaget Sykes i Göteborg. Efter en inledande utbildning på två veckor hann mannen tjänstgöra i kundtjänsten i elva dagar innan anställningen avslutades.

– Telenor sätter säkerheten högt och vår egen säkerhetsavdelning är välrenommerad. Vi har dragit nyttiga lärdomar från säkerhetsavdelningens omfattande utredning av incidenten. Det här är något som inte ska få hända, men jag vill betona att mannen aldrig fick full access till våra system, säger Aron Samuelsson.

När mannen inte kom in med ett utdrag ur brottsregistret bröts anställningen omedelbart. Långt senare framkom det att mannen är identisk med en av de svenska män som greps i slutet av januari i Grekland. Säkerhetsavdelningens utredning visar att det inte finns några tecken på att mannen har utfört någon handling som kan kopplas till brott under sin anställning på Telenor. Telenor har som en del av sina säkerhetsrutiner samarbetat med Säpo i ärendet. 

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,8 miljarder kronor (2014) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 186 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2014), en omsättning på 107 miljarder norska kronor (2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt