Gå direkt till innehåll
Majoriteten av Sveriges skolor har någon form av mobilförbud
Majoriteten av Sveriges skolor har någon form av mobilförbud

Pressmeddelande -

Mobilförbud mer regel än undantag i Sveriges klassrum

Den här månaden har Sveriges skolbarn återvänt till klassrummen efter jullovet, många med en ny telefon i fickan. Nio av tio mellan- och högstadielärare uppger att deras skola har regler för hur eleverna får använda mobiltelefoner under skoltid. Oftast tillåts mobiler bara i undantagsfall. Det visar en ny undersökning som Lärarbarometern har gjort på uppdrag av Telenors och den ideella organisationen Surfa Lugnts initiativ Nätprat.

Majoriteten av Sveriges skolor har någon form av mobilförbud. Oftast tillåts mobiler bara på vissa lektioner och i undantagsfall (35%) följt av endast på raster (28%). 14 procent av lärarna uppger att det inte finns några förbud alls medan var tionde (8%) uppger att mobiler är helt förbjudna. Det visar en undersökning med över 1 500 mellan- och högstadielärare genomförd på uppdrag av Nätprat.

– Majoriteten av landets lärare är positiva till mobilförbud i någon form. Våra tidigare undersökningar visar att även många elever som går i en mobilfri skola gillar att det finns ett förbud. Men oavsett regler så är det viktigt att vuxna, både skolpersonal och föräldrar, talar med unga om risker, möjligheter, källkritik och hur man ska bete sig på nätet. Vi tror att dialogen är nyckeln, säger Katarina Hamnholm, ansvarig för initiativet Nätprat på Telenor.

77 procent av landets lärarkår tycker att mobilförbud i skolan är något positivt. Hälften tycker till och med att det är väldigt bra (51%). Bara var tionde (11%) anser att mobilförbud är dåligt. Enligt lärarna är de främsta fördelarna med mobilförbud att det bidrar till arbetsro i klassrummet (56%), följt av färre fall av nätmobbning och nätkränkningar (14%) samt att eleverna umgås mer med varandra (13%).

– I klassrummet finns fördelar med att att mobilen är avstängd. Forskning visar att det är lättare att koncentrera sig då. Om inte mobiler och surfplattor används i undervisningen ska utbildningen och läraren vara i fokus. Men för att komma tillrätta med nätkränkningar tror vi inte att mobilförbud är den främsta lösningen då kränkningarna riskerar att pågå ändå, utanför skoltid och med minskade möjligheter för vuxna att upptäcka det. I stället är det viktigt att skolan och vi vuxna engagerar oss i barnens liv på nätet så att vi kan vara ett bra stöd även där, säger Katarina Hamnholm.

Undersökningens resultat i korthet:

  • Nio av tio mellan- och högstadielärare (88%) uppger att skolan de arbetar på har regler för om och hur eleverna får använda mobiltelefoner under skoltid.
  • Oftast tillåts mobiler bara på vissa lektioner och i undantagsfall (35%) följt av endast på raster (28%). Var sjunde lärare (14%) uppger att det inte finns några förbud alls. Var tionde lärare (8%) svarar att mobiler är helt förbjudna på skolan de arbetar på.
  • 77 procent av alla lärare i Sverige tycker att mobilförbud i skolan är bra. 51 procent tycker att mobilförbud är väldig bra.
  • De främsta fördelarna med mobilförbud i skolan är, enligt lärare, arbetsro i klassrummet (56%), följt av färre fall av nätmobbning och nätkränkningar (14%) samt att eleverna umgås mer med varandra (13%).
  • Drygt var tredje lärare (37%) svarar att eleverna inte har fått vara med och ta fram reglerna kring användandet av mobiltelefoner i skolan, vilket är ett krav från Skolinspektionen.

För mer information, kontakta:
Telenor: press@telenor.se, 08-41 01 00 40
Katarina Hamnholm: ansvarig för initiativet Nätprat på Telenor, katarina.hamnholm@telenor.se

Om Nätprat
Nätprat är ett initiativ från Telenor och den ideella organisationen Surfa Lugnt för att främja samtalet mellan vuxna och barn om livet online, i syfte att motverka mobbning och kränkningar bland barn och unga på nätet. Nätprat går ut på att öka vuxnas kunskap om nätet och ungas digitala vardag. Nätprat består bland annat av konkreta verktyg för barn, föräldrar och skolor, till exempel lektionsmaterialet Nätpratsläxan, för att främja dialogen om livet online. Läs mer om nätprat på nätprat.se.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes juni-augusti 2017 av Enkätfabriken på uppdrag av Telenor. Totalt har 1 518 lärare som undervisar i årskurs 4-9 intervjuats. Undersökningen är representativ och genomförd via webbintervjuer i panelen Lärarbarometern, den största panelen i Sverige av sitt slag. Lärarbarometerns panel består totalt av drygt 13 000 lärare.

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Telenor i korthet
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 674 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,6 miljarder kronor (2016) och har cirka 1 700 anställda.

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, och finns på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 214 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2016), en omsättning på 131 miljarder norska kronor (2016) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com