Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum - fokus på utmaningar vid bredbandsutbyggnad

Regeringens Bredbandsforum tillsätter en ny arbetsgrupp med fokus på utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet. Ordförande för arbetsgruppen blir Georgi Ganev, affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.

– Arbetsgruppen ska fram till december genomföra en förstudie som identifierar de viktigaste hindren för framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet. Sammansättningen i gruppen spänner över ett stort kunskapsområde och jag ser fram emot att leda arbetet och bidra med förslag till hur vi stärker Sverige som bredbandsnation, säger Georgi Ganev, Affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.

Arbetsgruppen ska identifiera hinder och utmaningar för utbyggnad, förbättringar av nät och utnyttjande av befintlig infrastruktur. Gruppen har sitt första möte den 29 september och resultatet av förstudien ska redovisas för Bredbandsforums styrgrupp i december.

Inbjudna till arbetsgruppen är representanter för:
TeliaSonera, Tele2, Telenor, Vilhelmina Kommun, PTS, SABO, SSNF, Lantmäteriet, IT&Telekomföretagen och STOKAB.

Mer information om arbetsgruppen och Bredbandsforum finns på: www.bredbandivarldsklass.se.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten, Telenor Sverige
08-41 00 75 55

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet. Telenor Sverige har idag 2100 anställda.  

Telenor är en av världens största mobiloperatörer mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2009 omsatte Telenor cirka 107 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).