Pressmeddelande -

Nyckeltal från Telenor Sveriges bokslut 2014

Telenor Sverige AB presenterade idag nyckeltal för det fjärde kvartalet och för helåret 2014. Det sista kvartalet 2014 följde trenden för året i stort, där Telenor Sverige redovisar ett starkt resultat, med minskade kostnader som den största bidragande faktorn. EBITDA för 2014 uppgick till 30 procent och under fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 25 procent.

Kommentar från Patrik Hofbauer, vd för Telenor Sverige:

Sett till Telenor Sverige som helhet har vi gjort ett starkt resultat. Under kvartal fyra valde 19 000 personer att bli nya mobilkunder hos Telenor, med den största andelen inom abonnemang. Under kvartalet ser vi en femprocentig ökning av våra intäkter och en EBITDA som landar på 25 procent, vilket ska ses i ljuset av stora kostnader som berör migreringen av kunder från Tele2:s fastnätsverksamhet och engångsposter. Vi kan se att välkomnandet av de 350 000 kunderna från Tele2 ligger i linje med projektplan och arbetet kommer fortsatt att vara ett fokusområde för vår TV- och bredbandsverksamhet under det första och andra kvartalet 2015.

Även under 2014 som helhet kunde vi se en intäktsökning om fem procent, med ett EBITDA på 30 procent. Det är samma rörelsemarginal som för 2013, vilket har varit möjligt genom att kompensera kostnaderna för förvärvet av Tele2:s fastnätsverksamhet med större effektivitet och lägre operativa kostnader. Ett stort fokus för 2015 är även att fortsätta växlingen till den datacentriska modellen inom vilken 60 procent av våra kunder redan befann sig vid fjolårets slut. 

Finansiella nyckeltal 2014

Telenor Sverige (MSEK) Kv4 2014 Kv4 2013 Kv3 2014 2014 2013
Omsättning mobilt 2 514 2 492 2 372 9 360 9 217
Omsättning fastnät 852 736 846 3 410 2 945
Omsättning Telenor Sverige 3 366 3 228 3 218 12 770 12 162
EBITDA Telenor Sverige 848 886 1 071 3 799 3 620
Antal abonnenter Mobilt ('000)
Totalt 2 509 2 484 2 491 2 509 2 484
- Kontantkort 254 299 274 254 299
AMPU (min) 352 294 297 312 281
ARPU (SEK) 225 225 227 223 227
Antal abonnenter Fastnät ('000)
Telefoni 311 277 323 311 277
Internet 642 530 654 642 530
TV 520 284 517 520 284

Ämnen

Taggar


Journalister når presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt