Följ Telenor Sverige

Offensiva bredbandssatsningar och stark kundtillväxt – Telenor Sverige redovisar resultat för fjärde kvartalet 2011

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2012 07:24 CET

Offensiva satsningar på fast bredband, stark kundtillväxt och stabil underliggande resultat- och kostnadsutveckling – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för fjärde kvartalet 2011.

 – Vi gör ett av våra starkaste kvartal någonsin i kundtillväxt på mobilsidan, mycket tack vare vår enklare och mer flexibla abonnemangsstruktur. Samtidigt intensifierar vi satsningen på fastnätserbjudande genom övertagandet av Canal Digitals kabel-tv verksamhet och lanseringen av kommunikationsoperatören Open Universe. Intäktstillväxten jämfört med samma kvartal förra året landar på godkända 12 procent med en stabil underliggande kostnadsutveckling. Tyvärr belastas resultatet av reserveringar på grund av den fortsatta regulatoriska osäkerheten på marknaden, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.  

Det samlade EBITDA för Telenor Sverige uppgick under kvartalet till 636 MSEK, i nivå med motsvarande period föregående år.

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på positiv kundbasutveckling och högre dataintäkter samt kraftigt ökade terminalintäkter. Intäkter från samtrafik och roaming minskade något, bland annat på grund av regulatoriska förändringar.

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 214 000. Antalet abonnemangskunder ökade med 68 000, samtidigt som antalet kontantkortskunder minskade med 11 000. Tillväxten är stark i såväl konsument- som företagssegmentet, avseende både mobila data- och röstabonnemang. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 415 000.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 684 MSEK under fjärde kvartalet, jämfört med 740 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 509 000 vid fjärde kvartalets utgång.

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2011

  • Telenor Sverige lanserade en ny, förenklad abonnemangsportfölj med möjlighet att byta abonnemang helt kostnadsfritt under bindningstiden.
  • Telenor Sverige lanserade i samarbete med Google, Företagarna, Posten och Binero ett gemensamt initiativ för att hjälpa svenska små- och medelstora företag att utveckla sina affärer med hjälp av internet och mobilt arbetssätt.
  • Byggbolaget Skanska tecknade ramavtal med Bredbandsbolaget, vilket omfattar FiberLAN-lösningar till Skanskas nyproduktioner av bostadsrätter under de kommande tre åren.
  • Genom nätbolaget Net4Mobilty HB vann Telenor Sverige 2x10 MHz i 1800 MHz-bandet att använda i utbyggnaden av nya generationens mobilnät, 4G.
  • Telenor Sverige utökade satsningen på mobila betalningar genom lansering av bolaget 4T i samarbete med Tele2, 3 och TeliaSonera.
  • Telenor Sverige lanserade kommunikationsoperatören Open Universe, en plattform för tjänsteleverantörer av bredbandstjänster i så kallade öppna nät.
  • Telenor Sverige och Canal Digital Sverige tecknade avtal om övertagande av Canal Digital Kabel-TV, ett dotterbolag till Canal Digital Sverige.
  • Sökföretaget Eniro valde att ingå ett nytt, utökat avtal med Telenor, vilket omfattar all mobilkommunikation till Eniros anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen.
  • Fastighetsförvaltaren Graflunds valde Telenorägda OpenUniverse som kommunikationsoperatör i öppna fastighetsnät.

Resultat i korthet
Se redovisning av nyckeltal i bifogad PDF.

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital Kabel-TV . Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 650 miljoner kronor (2011) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Bifogade filer

PDF-dokument