Följ Telenor Sverige

Pressmeddelande: aktier i Glocalnet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2006 08:56 CET

Telenor ASA har, genom det helägda svenska dotterbolaget TBS Infrastructure AB, den 9 februari 2006 förvärvat ytterligare 8.590.000 aktier i Glocalnet AB. Därmed innehar Telenor ASA 205.018.018 aktier i Glocalnet AB, vilket motsvarar 81,1 procent av kapital och röster i Glocalnet AB efter full utspädning .

Telenor ASA
TBS Infrastructure AB

För ytterligare information kontakta:
Pål Kvalheim
Kommunikationschef, Telenor i Norden
Telefonnummer: +47 970 44 970
E-post: pal.kvalheim@telenor.com