Följ Telenor Sverige

Stockholm utsedd till bästa bredbandskommun

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2012 09:00 CEST

Stockholm hamnar i topp när de största svenska, norska och danska kommunernas arbete med bredband utvärderas och rankas.

Det är analysföretaget Nexia som på uppdrag av operatören Telenor gått igenom de 43 största skandinaviska kommunerna och undersökt i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och underlättar byggandet av nödvändig IT-infrastruktur. En rad parametrar har vägts samman och bildar ett index. Bäst av de svenska kommunerna är Stockholm, följt av Linköping och Borås.

–        Kommunerna spelar stor roll för bredbandsutbyggnaden och framgångsrika kommuner lägger mycket kraft på att säkerställa samarbete och ansvarsfördelning mellan olika aktörer så som nätägare och operatörer. Man har en genomtänkt och strategisk hållning gentemot infrastrukturen. Men studien visar också att det skiljer sig mycket mellan olika kommuner och här finns det mycket att lära av Stockholm, säger Lars-Åke Norling, vd på Telenor Sverige.

Studien omfattar kommuner med 35 procent av befolkningen i Sverige, Norge och Danmark. De svenska kommuner som ingår är Borås, Göteborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Jämfört med våra nordiska grannländer hamnar Stockholm också i toppen, endast slagen av norska Asker, som är en grannkommun till Oslo.

–        Vi är naturligtvis både glada och stolta över utmärkelsen. Tillgång till snabbt bredband är viktigt för alla de kunskapsintensiva företag och människor som finns och verkar i Stockholm. Det är ett av skälen att staden långsiktigt satsat på att etablera Stockholm som en IT-stad i världsklass, bland annat genom att bygga ut ett operatörsoberoende fibernät, säger ordföranden i Stockholms stads Kommunstyrelse finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Rapporten går att ladda ned under Dokument på www.press.telenor.se

Topp 5 i Sverige:

  1. Stockholm
  2. Linköping / Borås
  3. Västerås
  4. Umeå
  5. Norrköping

Topp 5 i Norden:

  1. Asker
  2. Stockholm
  3. Kristiansand
  4. Linköping / Borås
  5. Bergen

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 950 miljoner kronor (2011) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 37,5 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 146 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2012), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Bifogade filer

PDF-dokument