Svenska mobiloperatörer i gemensam satsning på mobilen som plånbok

Pressmeddelande -

Svenska mobiloperatörer i gemensam satsning på mobilen som plånbok

Telenor, Telia, Tele2 och 3 har bildat ett gemensamt bolag för mobila betalningar. Redan till kommande sommar ska alla svenska mobiltelefonikunder kunna använda det nya bolagets betaltjänster.

I dag betalar hundratusentals svenskar sin kollektivtrafikresa eller parkering med hjälp av sin mobiltelefon och målet med operatörernas samarbete är att mobilen ska användas till ännu fler transaktioner. Ett gemensamt bolag för alla typer av mobila betalningar gör dessa både enklare och säkrare. För kunderna innebär det att alla mobiloperatörer har samma lösning, vilket underlättar till exempel vid byte av mobiloperatör. Handeln erbjuds en enda motpart vilket bland annat ger större trygghet och mindre administration.

Det gemensamma bolaget ägs till lika delar av Telenor, Telia, Tele2 och 3. Tanken är att alla svenska mobiltelefonikunder, både med abonnemang och kontantkort, ska kunna använda de nya betaltjänsterna under sommaren 2012. Rekrytering av VD för det gemensamma bolaget har påbörjats.

Mer information presenteras i början av 2012.

 ----------------------------------------------------

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige

Telenors presstjänst

08-41 00 75 55

 

Ulrika Steg, Chef Mobilitetstjänster Telia, Sverige
Telias presstjänst

0771-77 58 30

 

Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige

Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige,

070-426 4128

 

Peder Ramel, VD 3

0735 33 30 23

Erik Hörnfeldt, PR & Information

0735 33 7404

Ämnen


Om Telenor

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt