Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor bygger en mer kundfokuserad organisation

Telenor förnyar sin arbetsmodell och för samman affärsområdena Broadband & TV och Mobile till ett gemensamt affärsområde för Consumer Marketing. Därmed samlar Telenor sin privatkundsaffär inom en gemensam organisation.

Telenor lyfter också in Channels, med ansvar för kundkanaler, direkt i företagsledningen, för att få ännu större fokus på försäljning och kundnöjdhet.

Business kvarstår som ett eget affärsområde för företagskunder. Den nya organisationen börjar gälla den 2 juni.

– Den nya organisationen utgår i ännu större grad från våra kunder istället för våra produkter. Detta innebär större kundfokus och det kommer att ge oss ännu nöjdare kunder, säger Patrik Hofbauer, VD Telenor Sverige.

Följande nya chefer har utsetts att leda den nya organisationen:

VD – Patrik Hofbauer

Channels – under tillsättning

Consumer Marketing – tf Patrik Hofbauer, ny chef på plats 1 augusti

Business – Mats Almgren

IT – Ulrica Holmgren

Networks – Stefan Jäverbring

Finance & Legal – Kaaren Hilsen

Strategy & PMO – Martin Petersén

People & Culture – Siri Sandholt

Communications & Brand – tf Peter Erikson

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,8 miljarder kronor (2014) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 186 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2014), en omsättning på 107 miljarder norska kronor (2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com