Telenor gör medarbetarna till affärsutvecklare

Pressmeddelande -

Telenor gör medarbetarna till affärsutvecklare

I ett nära samarbete mellan det digitala innovationshuset Epicenter och Telenor anordnas idag ”Innovation Day”. 120 medarbetare från hela företaget kommer, inför vd och ledningsgrupp, presentera sina idéer för hur Telenor kan utvecklas och förbättras. Initiativet syftar till att minska avståndet mellan företag och ledningsgrupp och erbjuda en effektiv metod för att ta tillvara på outnyttjad innovationskraft hos enskilda anställda.

120 medarbetare från skilda positioner på företagets olika kontor besöker under en heldag det digitala innovationshuset Epicenter i Stockholm och axlar rollen som affärsutvecklare. Telenor vill med Innovation Day inspirera medarbetare att bidra till företagets innovation och hitta nya arbetssätt som kan implementeras i det vardagliga arbetet.

- De flesta större företag har som vi processer för att utveckla tjänster och produkter utifrån marknadsinsikter, men vi vet att det även finns mängder med idéer bland anställda som aldrig kommer upp till ytan. Det vill vi ändra på, säger Linda Asplund, Head of Business Development och ansvarig för initiativet.

Dagen avslutas med att medarbetarna kommer få presentera sina idéer inför Telenor Sveriges företagsledning. De som väljs ut kommer, under sex veckor, få jobba vidare med sina idéer på deltid på Epicenter. Innovation Day är en del i det samarbete som Telenor och Epicenter har haft under 2016.

- Epicenter är en plattform där vi kan utbyta kompetens med ett stort nätverk av bland annat entreprenörer, innovatörer och start up-bolag. Med Epicenters metodik och stöd kan vi utveckla våra medarbetares egna idéer, och coacha dem hela vägen från tanke till realisering, säger Linda Asplund.

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt