Pressmeddelande -

Telenor lanserar intraprenörsprogrammet Ignite Incubator

Nu få alla anställda på Telenor runt om i hela världen chansen att få tre månader ledigt från sitt vanliga arbete för att utveckla en ny digital produkt eller tjänst som hjälpa Telenors kunder. Telenors nya intraprenörsprogram Ignite Incubator syftar till att hitta och utveckla de idéer som finns internt på företaget.

Har man som medarbetare på Telenor en bra idé till en digital produkt eller tjänst söker man till Ignite Incubator. Där får man en chans att utveckla idén till en prototyp. Blir det en framgångsrik pilot kommer man att få finansiering för att utveckla idén till en färdig produkt för lansering på någon av Telenors marknader.

- Många av Telenors anställda arbetar nära våra kunder och de stöter dagligen på olika problem och önskemål som kunderna har. Utifrån det så är vi säkra på att det finns flera medarbetare som sitter på fantastiska idéer till en produkt eller tjänst som skulle hjälpa våra kunder. Nu får man chansen att se om idén verkligen håller, säger Christian Thrane CMO på Telenor Sverige

Den 10 maj kunde man som medarbetare på Telenor besöka ett lokalt Ignite-event på huvudkontoret i Stockholm, där kunde man få hjälp att förbättra och finjustera sin idé. Telenor bjöd in åtta coacher och experter från olika divisioner som fungerade som bollplank till intraprenörerna som besökte eventet. Igår, den 12 maj, hölls ett liknande lokalt Ignite-event på Telenors kontor i Karlskrona.

Hur fungerar Ignite Incubator?

En utvald grupp från Telenor går igenom alla inskickade idéer. Ett antal team väljs ut och dessa får under juli månad pitcha sin idé framför en internationell panel. Idéerna kommer att utvärderas utifrån tre kriterier 1) hur väl de löser ett problem som kunderna har 2) att idén bygger på en genomförbar teknisk lösning 3) har marknadspotential.

Efter pitcharna kommer upp till 12 team att väljas ut till det tre månader långa inkubatorsprogrammet. Dessa tre månader kan teamet välja att spendera antingen i Norge eller i Asien för att får hjälp från olika delar av Telenor för att utveckla en testbar prototyp. I december kommer sedan Telenor högsta ledning tillsammans med en utvald panel att bestämma vilken eller vilka prototyper som ska utvecklas till färdiga produkter eller tjänster för att lanseras på någon av Telenors marknader. 

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt