Gå direkt till innehåll
Telenor med i globalt initiativ för ökad cybersäkerhet - undertecknar Paris Call for Trust and Security in Cyberspace

Pressmeddelande -

Telenor med i globalt initiativ för ökad cybersäkerhet - undertecknar Paris Call for Trust and Security in Cyberspace

Telenorkoncernen tillkännager undertecknandet av “Paris Call for Trust and Security in Cyberspace” som idag presenterades av Emmanuel Macron i Paris på de globala evenemangen Paris Peace Forum och Internet Governance Forum. Deklarationen är ett första steg för ett närmare globalt samarbete mellan länder, civilsamhället och den privata sektorn i syfte att stärka förtroendet, säkerheten och stabiliteten inom informationssäkerhet.

Samtidigt som uppkoppling har blivit en integrerad del i de flesta människors liv världen över har det globala säkerhetsläget förändrats, med bäring även på Sverige. Cyberattacker utgör idag ett ökande hot mot individer, samhällen, infrastruktur och samhällscentrala aktörer som Telenor. Nya åtgärder behöver vidtas för att skydda enskilda personers och samhällets säkerhet, integritet och säkerhet.

- Cybersäkerhet handlar om att skydda människor och våra digitala liv. Vi arbetar hårt för att våra kunders information ska vara säkra inom Telenor och våra säkerhetsinsatser ökar i takt med en förändrad hotbild. Samarbete mellan regeringar, privata sektorn och civilsamhället är nödvändigt för att minska hoten och skapa en ny global standard som ska stärka cybersäkerheten för våra invånare. Vi är stolta över att få vara en av de första som signerar Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, säger André Årnes, säkerhetschef på Telenor Group.

Deklarationen som signeras av många globala aktörer är ett första steg för ett närmare samarbete mellan länder, civilsamhället och den privata sektorn med syftet att stärka förtroendet, säkerheten och stabiliteten inom informationssäkerhet. Även i Telenor Sverige satsar man stora resurser på säkerhetsarbetet.

- Som telekomoperatör fyller Telenor i Sverige en samhällskritisk roll precis som andra företag inom IT-och tekniksektorn och vi ställs idag inför en högre hotbild än tidigare. Som kund hos Telenor ska man alltid kunna känna trygghet till att vi behandlar och skyddar våra kunders uppgifter. Vi ser informationssäkerhet som en grundpelare för samhället och vår verksamhet, säger Ulf Andersson, säkerhetsexpert på Telenor Sverige.

Tre nyckelområden som definieras i “The Paris Call”-avtalet:

  • Skydd mot oskäliga eller systematiska cyberattacker mot individer eller civil infrastruktur
  • Skydd mot den breda tillgängligheten av internet
  • Skydd mot utländska påverkanoperationer som t.ex. valpåverkan

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 680 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2017) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, med mer än 170 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 112 miljarder norska kronor (2017) och cirka 22 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com