Följ Telenor Sverige

Telenor och Elisa inleder samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 16:11 CEST

Telenors svenska dotterbolag Telenor AB och finländska Elisa Abp:s dotterbolag ElisaCom Ab har undertecknat ett s k Preferred Partnersamarbetsavtal. Avtalet grundar sig på en avsiktsförklaring som offentliggjordes i juli.

Genom avtalet ser båda parterna varandra som prioriterad samarbetspartner när man tillhandahåller tele- och datakommunikationslösningar till sina respektive kunder i Norden och Baltikum. Telenor kan framgent utnyttja Elisas nätverk i Finland och i Baltikum samtidigt som Elisa får tillgång till Telenors nordiska nätverk. Båda parter utökar därigenom den geografiska täckningen för sina tjänster betydligt och kan på ett ännu bättre sätt betjäna sina nordiska kunder.

"Genom en förstärkt närvaro i Finland och Baltikum förstärks också funktionaliteten i Telenors erbjudande, vilket kommer våra företagskunder till del genom enklare kontaktvägar och bättre totalekonomi i kommunikationslösningarna. Vi ser fram emot att i Telenor kunna erbjuda båda parternas internationella kunder flexibla och högkvalitativa tjänster", säger Björn Johan Flakstad, VD Telenor AB.

"För Elisas företagskunder betyder detta samarbete att företagets moderna nätverkstjänster nu är tillgängliga i hela Skandinavien. Vi är mycket nöjda över att i Elisa kunna garantera båda parternas internationella kunder flexibla och högklassiga tjänster", säger ElisaCom Ab:s verkställande direktör Pasi Lehmus.

För mer information vänligen kontakta

Verkställande direktör Björn Johan Flakstad, Telenor AB, tel: +46 8 5878 7000 Kommunikationsdirektör Markus Boberg, Telenor AB, tel:
+46 8 5878 8100,
+46 734 418100
www.telenor.se

Verkställande direktör Pasi Lehmus, ElisaCom Ab, telefon +358
0 50 5500 022, pasi.lehmus@elisa.fi, www.elisa.fi

Om Telenor
Det nya Telenor i Sverige är en innovativ och ledande leverantör av datakommunikation, fast- och mobil telefoni. Bolaget är idag huvudutmanare på företagsmarknaden inom IT & kommunikation och har ca 450 anställda, med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Överkalix .

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning 2002 på 48,8 miljarder NOK. Företaget har 22,000 anställda. Telenor är ett av nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning. Förutom satsningarna på den nordiska hemmamarknaden har Telenor omfattande, och snabbt växande verksamhet i en rad länder i Europa och Sydostasien.

Telenors verksamhet inom företagskommunikation i Sverige är en sammanslagning av Telenor Business Solutions AB och Utfors AB. Utfors AB är noterat på Nya Marknaden och ägs till 90 % av Telenor ASA (genom dess helägda dotterbolag TBS Infrastructure AB). Operatörsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Utfors AB helägda dotterbolag Telenor AB och Utfors Bredband AB. Sedan den 22 april bedrivs verksamheten huvudsakligen under varumärket Telenor. Företaget bedömer att den formella och juridiska sammanslagningen av verksamheterna kommer att vara helt genomförd under året.