Följ Telenor Sverige

​Telenor och Raybased gör fastigheter smarta och hållbara

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 09:30 CET

Andreas Kristensson, innovationsansvarig på Telenor Företag

Telenor har inlett ett samarbete med startupbolaget Raybased för att ta ett helhetsgrepp om uppkoppling av fastigheter. Bolagens gemensamma erbjudande täcker allt från hyresgästers internetuppkoppling till tjänster inom sakernas internet som effektiviserar energi- och vattenförbrukning. Genom det nyskapande samarbetet kan bolagen ta nästa steg i digitaliseringen av fastighetssektorn.

Bolagen kommer att rikta sitt erbjudande till flerfamiljsbostäder och fastighetsägare såväl som hyresgäster. Smarta fastigheter syftar till att göra vardagen lättare för boende och fastighetsägare, öka komforten och inte minst göra fastigheterna mer hållbara genom effektivare användning av el och vatten. Samarbetet utgör första gången IOT-lösningar för fastigheter kombineras med internetleverans för att skapa oöverträffad enkelhet för kunden.

– Intresset för smarta fastigheter är stort på marknaden och vi ser det som mycket glädjande att vi i samverkan med Telenor nu kan erbjuda en mer komplett lösning till både på fastighetsägare och den enskilda hyresgästen. Telenors kunskap och infrastruktur inom fastighetssektorn kommer hjälpa oss att skala vårt erbjudande på ett snabbare och kraftfullare sätt, säger Lennart Olving, VD Raybased.

Telenor har idag 2,3 miljoner kunder som erbjuds olika former av digitala tjänster inom fastighetssektorn. Inledningsvis kommer samarbetet att omfatta marknaden för fastighetsägare som har bredband indraget och levererar tjänster genom Telenor.

– Genom att samarbeta med en innovativ IoT-startup som Raybased kan vi addera en helt ny dimension av uppkoppling till våra kunder. I kombination med våra tjänster inom bland annat bredband kan vi göra vardagen enklare, smartare och smidigare för boende och effektivisera resursanvändningen i fastigheterna, säger Andreas Kristensson, innovationsansvarig på Telenor Företag.För ytterligare information kontakta

Aron Samuelsson, presschef Telenor
Telefon: 08-41 01 00 40
E-post: press@telenor.se

Lennart Olving, VD Raybased
Telefon: 0725-486688
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Telenor i korthet
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars mobilnät täcker 99,9 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har drygt 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 670 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,6 miljarder kronor (2016) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, och finns på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 214 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2016), en omsättning på 131 miljarder norska kronor (2016) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com