Pressmeddelande -

Telenor och Tele2 ska bygga gemensamt 5G-nät

Telenor och Tele2 tecknar avtal om att bygga ett gemensamt rikstäckande nät med 5G-teknologi. Ambitionen är att ge de första kunderna tillgång till 5G med full funktionalitet redan i 2020. Företagen delar redan 2G- och 4G-nät i det gemensamma bolaget Net4Mobility.

2009 bildade Telenor och Tele2 det gemensamma bolaget Net4Mobility för att tillsammans bygga och drifta det nationella 4G-nätet. Tack vare samarbetet var bolagen först i Sverige med ett rikstäckande 4G-nät som täcker 99 procent av Sveriges befolkning. När nu standarden för 5G-tekniken inte är långt borta så väljer Telenor och Tele2 att fortsätta och fördjupa sitt samarbete. Detta är en naturlig väg framåt för båda parter eftersom det gemensamma 4G-nätet kommer att utgöra en mycket god grund för en 5G-utbyggnad.

– Sverige har en stor andel personer och företag som är avancerade användare av digitala tjänster. Med en tidig utrullning av 5G kan vi tillgodose ett behov av hög prestanda och kapacitet och se till att Sverige fortsatt ligger i teknikens framkant, säger Patrik Hofbauer, vd på Telenor Sverige.

5G-nätet är en förutsättning och möjliggörare för det allt mer uppkopplade samhället. Kraven på 5G-nät är högt ställda och den nya generationens nät kommer att erbjuda högre hastigheter, kortare svarstid, större robusthet och kunna hantera fler och tätare uppkopplingar.

– Det samarbete vi haft med Telenor i Net4Mobility har gjort att vi i dag har ett 4G-nät i världsklass. Fördelarna med att vara två aktörer i satsningen på 5G-nätet är inte bara ekonomiska. Det ger oss också stora fördelar i hur snabbt och flexibelt vi kan jobba när nätet faktiskt ska rullas ut, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.

För mer information samt kontakt med Patrik Hofbauer, vänligen kontakta Telenors presstjänst.

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 23,7 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt