Pressmeddelande -

Telenor söker 130 medarbetare på en månad – till att börja med

Idag går startskottet för den största rekryteringskampanjen i Telenor Sveriges historia. Telenor ska på mindre än en månad annonsera ut 130 nya tjänster med fokus på digital kompetens. Rekryteringarna är en del av en pågående reform av företaget som syftar till att möta och driva nya digitala beteenden och förväntningar.

Den stora rekryteringssatsningen motiveras av snabba förändringar på marknaden och en kontinuerligt ökande efterfrågan på smarta och enkla digitala lösningar bland såväl företags- som privatkunder. Förändringarna går hand i hand med att Telenor tar nästa steg i utvecklingen avkundupplevelsen.

– Den marknad vi befinner oss på genomgår spännande förändringar och det går snabbt. Vi vill inte bara anpassa oss till våra kunders nya förväntningar och krav, vi vill driva den förändringen. Det finns ingen tid att förlora, säger Telenor Sveriges vd Patrik Hofbauer.

Telenor genomför just nu även miljardinvesteringar i digital infrastruktur i form av såväl fiber som mobilnät. Allt medan fler kunder ser uppkopplingen som en självklarhet flyttas förväntningarna framåt, menar Patrik Hofbauer.

– Nu när våra nät är riktigt bra kommer det bli allt viktigare för oss att förhöja våra kunders värde och nytta med de digitala tjänsterna. Telenors funktion i samhället är både att vidga uppkollingens möjligheter och se till göra dem tillgängliga för svenska folket.

Samtidigt som den nya kompetensen ska rekryteras rekordsnabbt är de 130 rollerna ett steg i ett pågående kompetensskifte där fler rekryteringar kommer behöva göras med tiden.

– För att fortsätta vara ledande inom vår bransch behöver vi behålla ett kompetensmässigt övertag mot våra konkurrenter där våra medarbetare är innovatörer. Därför är dessa rekryteringar av stor strategisk betydelse för oss och därför behöver vi som företag hela tiden förändra oss, säger Patrik Hofbauer.

Rekryteringskampanjen består av såväl annonsering med fokus på sociala medier som riktad headhunting. Mer information och de senaste utannonserade positionerna kan hittas på Telenors karriärsida

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt