Följ Telenor Sverige

Telenor Sverige outsourcar kundservice, varslar 35

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2013 13:10 CET

Telenor Sverige har tecknat avtal med två leverantörer om utlokalisering av företagets kundservice. Sykes och Transcom tar från och med den 7 april ett delat ansvar för kundserviceverksamheten. Förändringen innebär att Telenor lägger ett varsel om 35 tjänster i Karlskrona.

Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice.

-  För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vi ständigt se över hur vi kan erbjuda våra kunder så bra service och tjänster som möjligt. Genom att anlita två företag specialiserade på kundservice är vi övertygade om att vi skaffar oss förutsättningarna för att lyckas med det, säger Martin Petersen, chef Products & IT på Telenor Sverige.

Totalt 117 Telenor-anställda omfattas av utlokaliseringen och av dem är 35 baserade i Karlskrona, 50 i Kalmar och 32 i Umeå. Samtliga erbjuds anställning hos leverantörerna. Eftersom all kundservice-verksamhet i Karlskrona flyttas till Kalmar och Göteborg har Telenor lagt ett varsel i Karlskrona om 35 tjänster. Dessa erbjuds anställning hos den nya leverantören i Kalmar och Göteborg.

-  Vårt beslut får konsekvenser för medarbetare hos oss och hos våra underleverantörer och vi ska göra vårt bästa för att den process som nu inleds går så bra som möjligt. Alla de Telenoranställda som påverkas erbjuds anställning hos våra leverantörer. Vi vill tacka dem för deras arbete och hoppas att många av dem väljer att tacka Ja och fortsätta arbeta tillsammans med oss, säger Martin Petersen, chef Products & IT på Telenor Sverige.

Därtill omfattas ett antal anställda hos de bemanningsföretag som i dag har uppdrag inom ramen för Telenors kundservice. För detaljerad information om hur dessa påverkas hänvisas till Christian Hultén, General Manager North Region på Transcom, 070-776 80 30; Mattias Ek, Sykes, 08-590 095 00 och Jan Bengtsson, vd Uniflex, 073-600 68 10.


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12 miljarder kronor (2011) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Bifogade filer

PDF-dokument