Följ Telenor Sverige

Telenor Sveriges varsel avslutat

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2009 13:13 CEST

Telenor Sveriges varsel, som inleddes den 3 juni, är nu slutfört. De fackliga förhandlingarna har avslutats i enighet och alla medarbetare har informerats. Varslet var ett resultat av en kostnadsöversyn för att stärka Telenor Sveriges position på den svenska marknaden.

Varslet omfattade 400 tjänster, av dessa har totalt 327 tjänster tagits bort. Av dessa är 224 uppsägningar och 103 naturliga avgångar.

- Att varselprocessen är avslutad innebär att vi nu kan gå vidare med att stärka Telenors position och konkurrenskraft på den svenska marknaden. Det är givetvis tungt att medarbetare behöver lämna företaget samtidigt så har detta varit nödvändigt för att minska våra kostnader, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

Antalet neddragna tjänster fördelar sig som följer: Stockholm 130 tjänster (78 uppsägningar och 52 naturlig avgång), Karlskrona 95 tjänster (58 uppsägningar och 37 naturlig avgång), övriga orter totalt 35 tjänster (21 uppsägningar och 14 naturlig avgång). Därutöver har 67 medarbetare sagts upp inom Stores, Xpress och Shop, dessa tjänster fördelar sig över landet. Samarbetet med 143 konsulter har avslutats.

I Stockholm varslades 211 tjänster, i Karlskrona 169 tjänster och på övriga orter totalt 20 tjänster.

För mer information, kontakta:
Prestjänsten Telenor Sverige: 08-41 00 75 55

Om Telenor
Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).