Gå direkt till innehåll
Telenor vald som ny operatör för hela LRF-koncernen

Pressmeddelande -

Telenor vald som ny operatör för hela LRF-koncernen

LRF och Telenor har ingått avtal om att Telenor ska bli LRF-koncernens huvudsakliga partner inom telefoni. Det nya samarbetet kommer av den stora upphandling av telefonitjänster som LRF Samköp har genomfört under 2012.

Samtliga av de större telekomoperatörerna var inbjudna i upphandlingen och Telenor är den operatör som har vunnit.

Telenors offert var den som bäst mötte upp på de krav och förutsättningar som var definierade i förfrågan. En av de mest avgörande faktorerna i den utvärdering som gjorts har varit geografisk täckning. Telenor har under de senaste åren investerat miljardbelopp i att bygga ut och uppgradera hela nätet som ska förbättra både täckning och kapacitet i hela landet. 

 -  Nyligen vann vi upphandlingen av LRFs medlemsavtal och vi är förstås väldigt stolta över att nu även vara hela LRF-koncernens huvudsakliga telefonipartner.  Extra glädjande är givetvis att Telenor var den operatör som bäst kunde möta LRFs höga krav på täckning, eftersom vi under de senaste åren har genomfört vår mest omfattande nätmodernisering någonsin för bättre täckning och kapacitet i hela landet, säger Mats Almgren, Affärsområdeschef Företagstjänster på Telenor Sverige.

Utgångspunkten för den nya telefonilösningen är att majoriteten av telekommunikationen sker i mobilnäten. I den nya telefonilösningen ingår en växelfunktion med mer funktionalitet än som finns i dagens varianter hos koncernen. Den ökade funktionaliteten kommer också leda till att såväl arbete som processer kan effektiviseras.

Sett till totalkostnaden så ligger Telenor väsentligt under konkurrenterna. LRF-koncernen kommer att göra stora besparingar jämfört mot tidigare kostnad och dessutom få en mer modern och utvecklingsbar telefonilösning genom att ingå samarbete med Telenor.

 -  Tillsammans gör vi nu ett historiskt avstamp i samband med det nya telefoniavtalet. Inte bara genom att vi byter operatör och implementerar en modern och flexibel telefonilösning utan att vi också genomför en koncerngemensam samordning av vår telefoni.
Telenors prisupplägg gör dessutom att vi kommer kunna göra stora kostnadsbesparingar inom koncernen vad gäller telefonin vilket kommer göra en direkt påverkan på vårt ekonomiska resultat, säger Anders Källström, VD och koncernchef för LRF.

Implementeringen av Telenors tjänster påbörjas direkt och kommer ske gradvis fram till augusti 2013.

För mer information kontakta:

Telenor
Presstjänst, telefon 08-41 00 75 55 eller via e-post press@telenor.com

LRF Samköp
Tina Wessman Hellstadius, VD, telefon: 08-787 59 43

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12 miljarder kronor (2011) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 150 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q2 2012), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com