Andreas Kristensson, Innovationsansvarig Telenor Sverige
Andreas Kristensson, Innovationsansvarig Telenor Sverige

Pressmeddelande -

Telenors mobildata ska förbättra Karlskrona kommuns trafikplanering

Karlskrona kommun och Telenor har påbörjat ett gemensamt projekt som med hjälp av mobilnätet syftar till att förbättra kommunens trafikplanering. Projektet har tilldelats över en miljon kronor av Naturvårdsverket för dess fokus på hållbar stadsutveckling.

Människors resebehov förändras ständigt, sker allt snabbare och blir mer oförutsägbar, vilket ställer allt högre krav på trafikplanering. Med hjälp av insikter baserade på aggregerad och anonymiserad data från Telenor har Karlskrona kommun och Telenor inlett ett projekt som ska bidra till smartare trafikplanering.

-Genom Telenors data hoppas vi få bättre beslutsunderlag för att effektivisera planeringen och åtgärder för infrastrukturen utifrån både kostnads-, nytto- och hållbarhetsperspektiv, säger Ola Swärdh, projektledare för Karlskrona kommuns trafikstrategi.

Med hjälp av anonymiserad mobildata från Telenor vill Karlskrona kommun få fram bättre underlag för trafikplaneringen och samtidigt minska den negativa miljöpåverkan

-Med hjälp av Telenors mobilnät och ny teknik kommer aggregerad resedata i regionen analyseras. Underlaget kommer hjälpa kommunen i sin stadsplanering Det är en spännande pilot och det är jättespännande att få fortsatt förtroende från Karlskrona kommun som vi idag redan har ett nära samarbete med, säger Andreas Kristensson, Innovationsansvarig på Telenor.

Karlskrona kommun och Telenor har tillsammans sökt finansiering från Naturvårdsverkets utlysta stöd för ”Strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling”. I december 2017 beviljades projektet ett stöd på 1 134 000 kronor.

-Vi är väldigt glada över att Naturvårdsverket uppmärksammat och beviljat finansiellt stöd för projektet. Att Naturvårdsverket anser att vårt projekt har hög innovationsgrad och bedömer det högst genomförbart är glädjande. Detta projekt kommer främja en miljömässig, social och ekonomiskt hållbar utveckling för kommunen, säger Fredrik Sjölin, utvecklingschef IT på Karlskrona kommun.

Bakgrund
I projektet utvärderas hur ny teknik och avancerad analys kan användas som ett alternativ för att förstå rese- och transportbehovet i regionen. Telenor genomför även en integration för att koppla informationen till de verktyg och processer som används vid planering och åtgärder för den framtida infrastrukturen.

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 680 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2017) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, med mer än 170 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 112 miljarder norska kronor (2017) och cirka 22 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt