Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenors undersökning Barns mobila vanor: Små barn ångrar vad de lagt ut på internet

Telenor har undersökt hur många barn mellan 4-6 respektive 7-11 år som har tillgång till internet och om föräldrar och barn pratar om vad som är okej att göra på internet och i sociala medier. Utifrån resultatet bjöd Telenor in experter för att diskutera vad man kan göra för att minska riskerna för barnen.

-  Vi ser framför allt två saker i den här studien. Det ena är att internet finns i princip i varje barns hand idag, fler än hälften av fyraåringarna har tillgång till en surfplatta och av 11-åringarna har 89 procent en egen smartphone. Det andra är att väldigt få föräldrar till små barn pratar med dem om vad som är ok på nätet. Föräldrarna är omsprungna av barnen men förväntas ändå sätta gränser. Det är nästan som att en blind leder en blind, säger Daniel Särefjord, chef för privatmarknaden på Telenor.

Telenor bjöd in Louise Hallin, legitimerad barnmorska och psykoterapeut, och Johnny Lindqvist, expert på unga och Internet på organisationen Surfa Lugnt, till ett samtal. Utgångspunkten var bland annat att hela 23 procent svarade ”ja” eller ”vet inte” på frågan ”Ångrar du något du lagt ut på internet?”.

-  De flesta spel som är utvecklade för de yngre barnen har idag ett socialt lager, så även om barnen spelar ”Hay Day” så kommunicerar de med andra i någon form. Därför måste man börja prata med barnen om vad som är okej och inte på nätet mycket tidigare nu, det räcker inte att börja i 12-årsåldern, säger Johnny Lindqvist.

-  11-åringar kan inte göra adekvata val utifrån en riskbedömning, den delen av hjärnan är inte fullt utvecklad förrän i vuxen ålder. På en sådan här fråga, som dessutom är ställd till barnet genom en förälder, levererar man ett förväntat svar. Därför är siffran mycket oroande, säger Louise Hallin.

Studien visade också att 40 procent av föräldrarna anger ”Att hänga med i den digitala utvecklingen” som skäl till att man skaffar barnen surfplattor eller smartphones. Samtidigt är det bara 73 procent av 7-11-åringarna som uppfattat att man pratat hemma om vad man får göra på internet och ännu färre, 49 procent, som har uppfattat att det finns regler om vad man får göra i sociala medier.

-  Vi möter barn vars föräldrar lägger ut bilder och annan information som barnen upplever som privata. Föräldrar tänker inte alltid på att de har bekanta som kanske träffar barnen i helt andra sammanhang och till exempel frågar barnen om det var roligt att gå på Gröna Lund i helgen. Många barn blir stressade över det och lär sig inte gränsen för vad som är privat och inte. Om vi själva inte riktigt lärt oss att hantera sociala medier kan vi knappast förvänta oss att barnen ska kunna det, säger Johnny Lindgvist.

-  Barn är väldigt impulsstyrda. En 11-åring är extremt verbalt utvecklad dessutom, de pratar på. Att säga att något kommer att finnas kvar för evigt kan de omöjligt förstå. Barnen kommer att göra som föräldrarna gör, man måste lära dem genom att visa hur man vill att surfplattan ska användas. De föräldrar som använder surfplattan som uppslagsverk, till exempel, har säkert ett barn som oftare tar reda på fakta genom internet, säger Louise Hallin.

Studien visar också att två av tre föräldrar deltar i barnens lek surfplattan/smartphonen någon gång i veckan eller oftare.

-  Surfplattor ersätter allt mer i hemmet; tv:n, stereon, kartböckerna, spelen... Jag sitter med min treåriga dotter och lär mig hur man hälsar på olika språk. Både för mig som förälder och som representant för Telenor tycker jag att det här är en fantastisk utveckling som skapar mängder med möjligheter. Samtidigt öppnar det för risker som vi absolut inte får blunda för, och det var därför vi ville ta initiativ till den här dialogen, säger Daniel Särefjord.

Experternas råd till föräldrarna för att minska risken för att barnen for illa på nätet var tydliga.

-  Sätt tydliga gränser. De yngre barnen har inte den neurologiska mognaden för att hantera internet. Begränsa skärmtiden för att minska belastningen på hjärnan och sitt med barnen. Ta kontrollen över deras surfande. Visa att du tycker att det är viktigt hur de agerar på internet, precis som i alla andra sociala sammanhang. Prata om riskerna. Det är ditt ansvar som förälder, säger Louise Hallin.

-  Får jag bara göra ett medskick till föräldrarna så är det att ta sig tid att förstå vilken värld barnen växer upp i. De tekniska begräsningarna, som att ta bort enheterna eller dra ur kontakten, hjälper inte barnen i längden. Acceptera att barnen är auktoriteter på det här området och påbörja dialogen så tidigt som möjligt. Då minskar risken för att de inte kommer till dig om de skulle se eller råka ut för något obehagligt, avslutar Johnny Lindqvist.

Hela underlaget finns bifogat som pdf.


Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 166 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2013), en årsomsättning på 104 miljarder norska kronor (2013) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter