Trelleborg och Telenor ingår fiberavtal

Pressmeddelande -

Trelleborg och Telenor ingår fiberavtal

Telenor och Trelleborgs Bredbands AB har tecknat ett samverkansavtal om den fortsatta utbyggnaden av fiber i Trelleborgs kommun. Avtalet är det första av sitt slag i Sverige och börjar gälla omgående.

I dag meddelar Telenor och Trelleborgs Bredbands AB att man har ingått ett samverkansavtal gällande utbyggnaden av fiber i kommunen. Det innebär att parterna tillsammans kommer att planera för den fortsatta utbyggnaden av fibernätet i Trelleborgs kommun.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med Telenor ha kommit fram till ett bra samverkansavtal. Nu har vi hittat en samarbetspartner som gör att vi kommer att kunna erbjuda fiber till fler hushåll i kommunen än vad som annars hade varit möjligt, säger Magnus Wahldén på Trelleborgs Bredbands AB.

I dag har 42 procent av hushållen i Trelleborg tillgång till fiber. Region Skånes mål är att minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s till rimlig kostnad.

Det nya avtalet är det första av sitt slag i Sverige och innebär i korthet att Trelleborgs Bredbands AB och Telenor tillsammans inventerar och planerar den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen. Parterna kan också gemensamt investera i utbyggnaden på kommersiella grunder. På så sätt kan kommunen på ett kostnadseffektivt sätt nå ut med fiber till hushållen i Trelleborg oavsett om de bor i villa eller lägenhet.

– Vårt samarbete med Trelleborgs Bredbands AB visar att det är möjligt för kommuner att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut med fiber till fler hushåll. Den här typen av samarbeten är också en viktig del i arbetet för att nå regeringens mål om att 90 procent av Sveriges hushåll ska ha tillgång till 100 mb bredband år 2020, säger Lars Sandqvist, kommun- och regionsstrateg på Telenor.

I samband med det nya avtalet så upprättas en gemensam styrgrupp. En av gruppens första uppgifter blir att ta fram en detaljerad plan för den fortsatta utbyggnaden av fibernätet i Trelleborgs kommun. Avtalet träder i kraft omgående.

Journalister når Telenors presstjänst på 08-41 01 00 40 och press@telenor.se samt Trelleborgs Bredbands AB på 0410-73 36 00. 

Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Mikko Viitala

Mikko Viitala

Presskontakt Presschef 08-410 100 40
Kundkontakt

Kundkontakt

Presskontakt

Relaterat material