Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upprepning av gamla löften i Skanovas "nya värld"

- Telenor Sverige kommenterar Skanovas senaste utspel om likabehandling  

 

TeliaSoneras nätbolag Skanova presenterade nyligen nya löften om likabehandling och leverans av svartfiber, en central del för fortsatt utbyggnad av mobilt och fast bredband i Sverige. Telenor ifrågasätter trovärdigheten i Skanovas löften och driver frågan vidare till PTS och Marknadsdomstolen.

 

- Man undrar vari nyheten i Skanovas utspel består. Detta är ungefär som att ICA skulle meddela att man nu börjar sälja livsmedel. Det som borde vara självklart på en fungerande marknad görs till en nyhet i Skanovas "nya värld". Tanken med att skilja nätdriften från övriga TeliaSonera var ju att uppnå likabehandling i grossistförsäljningen av bredbandsprodukter. Nu har det gått två år sedan det fanns en fungerande försäljning av fiber och vi har fortfarande inte sett någon likabehandling trots upprepade löften, säger Lars-Åke Norling, tf VD Telenor Sverige.

Telenor lämnade i veckan in en skrivelse till Post- och Telestyrelsen med begäran om att TeliaSonera ska åläggas omfattande skyldigheter för att säkerställa tillgång till kopparnätet och konkurrens i bredbandsnäten. Samtidigt inlämnas en stämningsansökan till Marknadsdomstolen med begäran om att domstolen skall ålägga TeliaSonera som dominerande aktör att återuppta leveransen av svartfiber till sina grossistkunder.

- Vi har länge kämpat för att vi och TeliaSoneras övriga grossistkunder ska få tillgång till kopparnätet på likvärdiga villkor och möjlighet att köpa svartfiber. Ingenting händer och under tiden pågår en systematisk återmonopolisering av bredbandsnätet i Sverige. Tillgången till svartfiber är helt central för att vi ska kunna leverera och bygga ut fast och mobilt bredband. PTS och Marknadsdomstolen har nu en unik möjlighet att väsentligt förbättra konkurrensen på bredbandsmarkanden till gagn för landets alla bredbandsanvändare. Historien visar att det enda som biter på TeliaSonera är tydliga regler och kännbara påföljder när reglerna bryts, säger Ola Hanson, Chefsjurist i Telenor Sverige.

 

För mer information, kontakta:

Telenors Presstjänst, +46 8 41 00 75 55

 

Om Telenor

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2400 personer inom Telenor Sverige.

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

 

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com