Tag: fiber

Pressmeddelanden

Open Universe tecknar avtal med Bredband2

2012-10-23 11:01 CEST Bredband2 har tecknat rikstäckande tjänsteleverantörsavtal med Telenor Sveriges kommunikationsoperatör Open Universe. Därmed får privatpersoner och företag i fastigheter med öppet fibernät från Open Universe möjligheten att välja Bredband2:s utbud av bredbandstjänster.

2010-01-27 09:05 CET I en bredbandsrapport av konsultföretaget A-focus omnämns Örebro kommun och län som ”de mest extrema exemplen på hur konkurrensen kan snedvridas och hämmas med negativa effekter som följd”.

Dokument

Telenors nyhetsbrev - med aktuella telekomfrågor

2013-02-05 14:10 CET Telenor publicerar regelbundet ett nyhetsbrev med aktuella telekomfrågor där vi belyser utvecklingen inom mobiltelefoni, bredband och TV samt internet. Idag om att kommunerna är avgörande för bredbandsmålen. Vi berättar också att Telenor rankats som ett av världens mest hållbara företag.

Fiberbrev från Telenor - 2010 #3

2010-03-02 09:00 CET Telenors nyhetsbrev handlar om marknad och politik när det gäller bredband och mobiltelefoni. Publicering sker några gånger per år. Innehåll i detta nummer: - Vi välkomnar regeringens Bredbandsforum - Fiberreglering Telias spöke - Konkurrenterna betalar för Telias nya nät - Örebro: Mycket bredband men snedvriden konkurrens - Luleå anmäls till Konkurrensverket - Goda kommunexempel lyfts fram

Best Practice bland kommuners bredbandsengagemang

2010-02-10 16:09 CET Kommuner och offentliga aktörer har stort inflytande över bredbandsmarknaden. Från flera håll har problem kopplade till kommuners bredbandsengagemang uppmärksammats men det saknas tydliga riktlinjer kring vad som är eftersträvansvärt för en god och hållbar utveckling. Denna studie visar goda exempel på kommunala ageranden i bredbandsfrågor som återspeglar olika situationer.

Visa alla 7 dokument »