Följ Telenor Sverige

Pressmeddelanden 3 träffar

Ownit satsar på öppna fibernät

Ownit satsar på öppna fibernät

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:15 CEST

Bredbandsleverantören Ownit breddar sitt tjänsteutbud. Förutom FiberLAN kan Ownit nu även erbjuda kommunikationstjänster i öppna fibernät.

Open Universe tecknar avtal med Bredband2

Open Universe tecknar avtal med Bredband2

Pressmeddelanden   •   2012-10-23 11:01 CEST

Bredband2 har tecknat rikstäckande tjänsteleverantörsavtal med Telenor Sveriges kommunikationsoperatör Open Universe. Därmed får privatpersoner och företag i fastigheter med öppet fibernät från Open Universe möjligheten att välja Bredband2:s utbud av bredbandstjänster.

Media-no-image

Örebro län och kommun snedvrider bredbandskonkurrensen

Pressmeddelanden   •   2010-01-27 09:05 CET

I en bredbandsrapport av konsultföretaget A-focus omnämns Örebro kommun och län som ”de mest extrema exemplen på hur konkurrensen kan snedvridas och hämmas med negativa effekter som följd”.

Dokument Visa alla 7 träffar

Telenors nyhetsbrev - med aktuella telekomfrågor

Telenor publicerar regelbundet ett nyhetsbrev med aktuella telekomfrågor där vi belyser utvecklingen inom mobiltelefoni, bredband och TV samt internet. Idag om att kommunerna är avgörande för bredbandsmålen. Vi berättar också att Telenor rankats som ett av världens mest hållbara företag.

Fiberbrev från Telenor - 2010 #3

Fiberbrev från Telenor - 2010 #3

Dokument   •   2010-03-02 09:00 CET

Telenors nyhetsbrev handlar om marknad och politik när det gäller bredband och mobiltelefoni. Publicering sker några gånger per år. Innehåll i detta nummer: - Vi välkomnar regeringens Bredbandsforum - Fiberreglering Telias spöke - Konkurrenterna betalar för Telias nya nät - Örebro: Mycket bredband men snedvriden konkurrens - Luleå anmäls till Konkurrensverket - Goda kommunexempel lyfts fram

Best Practice bland kommuners bredbandsengagemang

Kommuner och offentliga aktörer har stort inflytande över bredbandsmarknaden. Från flera håll har problem kopplade till kommuners bredbandsengagemang uppmärksammats men det saknas tydliga riktlinjer kring vad som är eftersträvansvärt för en god och hållbar utveckling. Denna studie visar goda exempel på kommunala ageranden i bredbandsfrågor som återspeglar olika situationer.

Bredband i Örebro län

Bredband i Örebro län

Dokument   •   2010-01-27 09:02 CET

Denna skrift visar hur situationen på en lokal bredbandsmarknad kan se ut, hur olika beslut påverkar utvecklingen och vilka risker felaktiga beslut eller brist på beslut från offentlig verksamhet medför. Örebro län utgör exempel för att belysa hur offentliga beslut kan hämma möjligheterna för privata aktörer att etablera sig, att expandera eller att konkurrera på lika villkor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.