Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Min fasta övertygelse!

Förra veckan var jag på Bredbandsbåten. Svenska statsnätsföreningens årliga konferens som samlar alla i Sverige som jobbar med Bredband. Jag var där för att hålla en föreläsning på temat ”Ersätter mobilen den fasta uppkopplingen?” Det korta svaret är nej. Jag ska förklara varför.

Tittar man på antalet aktiva internet anslutningar finns det några saker att i beaktande. Vad är det som kan bidra till att sprida internet i Sverige? Eller hur ska vi internetifiera Sverige? På kabel-tv marknaden där man kan köpa surf via de traditionella kabel-tv nätet var antalet nya abonnenter 8000 under perioden 2010 till 2014, enligt PTS-rapporten ”Svensk telemarknad 2014”. Man kan säga att det inte är där som vi kommer att förse Sverige med bredband. Den digitala agendan för Sverige säger att 90 procent av privatpersoner och företag ska ha tillgång till 100 Mbps år 2020. Fiberutbyggnaden har tagit fart men kommer förmodligen inte nå målet till 2020. I början kommer det gå snabbt men sen kommer det gå långsammare när vi ska ut på landsbygden. Om man gör en linjär extrapolering av fiberutbyggnaden och adderar kabel-tv abonnemangen på detta kommer vi bara nå ca 2,9 miljoner aktiva anslutningar på privatmarknaden år 2020. Det innebär att det återstår ca en miljon abonnemang för att nå 90 procentsnivån för hushållen.

Samtidigt ser vi att antalet abonnenter med mobila anslutningar ökar kraftigt. Även om det inte kommer att hjälpa nå målet om 100 Mbps så kommer det bidra till att en del av de där 10 procenten som är kvar kommer att ha en grundläggande tillgång till internet.

Varför behövs det då så snabbt internet? Svaret är naturligtvis att vi helt ändrat vårt beteende på nätet. Vi kräver rörligt innehåll och det ska vara bra kvalitet. Vi tittar inte på samma sätt som man gjorde förut där alla sitter framför en TV-apparat. Vi kan se att man istället i hushåll med bra internetuppkoppling har mellan 2 och3 samtidiga strömmar av TV-tjänster över internet under prime time TV-tid. Dessa strömmar är exempelvis Netflix, SVT-play och HBO med flera. Dessutom kan man se att de här tjänsterna ökar med 20 procent per år. När de ökar och blir ultra HD kommer det vara 40-60 Mbps i nedladdning per hushåll när det är prime time. Tittar man på fastnätsanvändarna av de här tjänsterna så förbrukar de idag ungefär 10 gånger så mycket data som den ”vanliga” internet användaren. Den innebär 300GB i månaden. Detta kan inte tillgodoses av mobilnätet.

Andra trender som driver på utvecklingen av internetanvändandet är att man generellt sett tittat på mer rörligt material när man ska lära sig något nytt. Vill vi veta hur man bygger ett flygplan i Minecraft eller hur man gör ett skate-trick så letar vi instruktioner på Youtube. Den tredje delen av en framtida ökning är av dataanvändning ligger inom Inernet of Things. IoT kanske man tänker i första hand handlar om prylar som är uppkopplade till det mobila nätet. Jag tror dock att det mycket av IoT-uppkopplingarna kommer att ske via det fasta nätet eftersom många apparater i hemmet, på sjukhus och kontor kommer att försörjas av en fast bredbandsuppkoppling. Med tanke på att det talas om att mellan 50 och 100 miljarder enheter, beroende på vem man frågar, förväntas vara uppkopplade år 2020 kommer det innebära en stor ökning av internettrafiken, vilket inte heller kommer att kunna försörjas uteslutanden genom de mobila näten. Inte ens 5G, som just nu håller på att standardiseras, kommer att kunna byggas för att ge 10Gbps i varenda buske i landet.

Jag ser det som att både fiberutbyggnaden och det mobila tillsammans kommer att släcka svenskarnas internettörst. Det är ingen kannibalism mellan det fast och det mobila. Det är snarare en fråga om samverkan på flera plan.

  1. Det fasta nätet är den plattform som driver ett nytt internetbeteende. När man skapat ett sådant beteende så tillfredsställer det mobila nätet det nya sättet att använda internet när man är mobil.
  2. En annan nivå av samverkan är att fibernätet byggs ut för att nå målet 2020. Samtidigt håller de tre stora mobiloperatörerna på med en utbyggnad som kommer innebära att alla tre kommer täcka 90 procent av Sveriges yta vid utgången av 2016.
  3. Fiberutbyggnaden sker just nu i glesbygden. Mobilnätet är beroende av den utbyggnaden för sin utbyggnad. På så sätt kan mobilnätet vara en katalysator som gör att fiberutbyggnaden bär sig.

Låt oss inte avliva fibernätsfrågan. Länge leve näten!

Patrik Nilsson, nätexpert Telenor Sverige

http://natexperten.se/

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com