Gå direkt till innehåll
Invigning av Sveriges första öppna testbädd för Internet of Things - med kurser för alla

Invigning av Sveriges första öppna testbädd för Internet of Things - med kurser för alla

Tid 04 Oktober 2017 10:00 – 11:30

Plats Blue Science Park, Open Arena, Campus Gräsvik 2, 371 75 Karlskrona

Den 4 oktober invigs Sveriges första öppna testmiljö för IoT – Blue IoT Testbed i Karlskrona av Torbjörn Fängström från IoT Sverige. Det innebär att miljardbolag, startups och privatpersoner alla har möjlighet att delta och utveckla uppkopplade tjänster. Under invigningen kommer Telenor presentera en pilot av nästa generations IoT-nät – som med låga kostnader och lång batteritid blir en förutsättning för en accelererande tillväxt av antalet IoT-enheter.

Blue IoT Testbed har skapats av Blue Science Park tillsammans med Telenor för att erbjuda Sveriges första öppna testmiljö för Internet of Things. Arenan öppnar i Karlskrona som utsetts till Sveriges centrum för Internet of Things av Vinnova. Utveckling och tester inom IoT är ofta sekretessbelagda men på Blue IoT Testbed kommer flera av företagen att dela med sig av sin verksamhet.

– Vi vet inte idag inom vilka bolag och branscher som nästa stora genombrott av Internet of Things kommer att inträffa. Därför är det viktigt med en öppen testmiljö där innovation kan ske fritt inom olika områden. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna ta en tätposition inom IoT, säger Magnus Forsbrand, VD på Blue Science Park.

På Blue IoT Testbed kommer besökare kunna testa olika former av uppkopplad teknik. Bland annat laddstolpar för elbilar som visar ledighet, uppkopplade fordon som körs smartare och kan utnyttjas effektivare och maskinparker där skador kan upptäckas innan de inträffar. Lösningar som alla minskar miljöpåverkan. Dessutom kommer nya typer av IoT-tjänster visas upp med ny teknik från Telenor.

IoT Live gör IoT tillgängligt för alla
Blue IoT Testbed kommer även erbjuda IoT Live – en kurs, öppen för allmänheten, som syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och verktyg för att själva kunna utveckla tjänster inom IoT. Kursen kostar 1700 kronor inklusive hårdvara och riktar sig mot privatpersoner och startar i november.

– För oss är samarbetet med Blue Science Park extremt viktigt. Samarbetet har möjliggjort Blue IoT Testbed och är grunden till att Karlskrona är Sveriges centrum för IoT. Med 80 procent av operatörsmarknaden inom IoT är det viktigt för oss att vidga vyerna och se till att fler kan ta till sig av tekniken. Vi tror att Blue IoT Testbed fyller precis den funktionen, säger Andreas Kristensson, innovationsansvarig på Telenor Företag.

Blue IoT Testbed är en del av Test-arena Blekinge som delfinansieras av ERUF, Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge.

Invigningen kommer att hållas hos Blue Science Park, Open Arena,
Campus Gräsvik 2, 371 75 Karlskrona den 4 oktober, 10.00-11.30

Anmälan senast 1 oktober på www.bluesciencepark.se

För mer information:
Magnus Forsbrand, VD, Blue Science Park, 0708-705 100
Telenor Sveriges presstjänst, press@telenor.se, 08-41 01 00 40

Om Blue Science Park
Blue Science Park är en innovationsmiljö som stärker Blekinges ställning inom fokusområdena Telecom/IT, eHälsa och Marin teknik genom samarbete mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge. Vi är över 70 medlemmar. Vår kompetens är unik genom att vi har hela ekosystemet här från forskning och utbildning till producerande företag och avancerade användare. För mer information besök www.bluesciencepark.se

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com