Gå direkt till innehåll
Granskning: Svensk telemarknad präglas av unik osäkerhet

Nyhet -

Granskning: Svensk telemarknad präglas av unik osäkerhet

Konsultföretaget PWC och advokatbyrån Mannheimer & Swartling har på Telenors uppdrag granskat den regulatoriska osäkerheten på den svenska telemarknaden. Granskningen visar att det råder en unik osäkerhet och Telenor anser därför att det är av stor vikt att Post- och telestyrelsen och ytterst regeringen vidtar åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Bakgrunden till granskningen är att ett stort antal av Post-och telestyrelsens (PTS) beslut rörande svensk telemarknad de senaste åren har underkänts i domstol. Så många som två av tre beslut ändras i domstol. I många fall återförvisas ärenden till PTS eftersom underlagen är bristfälliga. Mellan myndighet och domstolar finns operatörer, som Telenor, vilka tvingas fatta viktiga beslut om investeringar i 4G, fiber och nya tjänster utan att med säkerhet veta vilka myndighetsbeslut som står sig i framtiden.

–        Eftersom PTS beslut löpande underkänns i domstol råder det stor osäkerhet bland oss operatörer vilka spelregler som gäller. Vi vill bidra med både en kritisk granskning av regleringen på den svenska marknaden och konstruktiva förslag på hur situationen kan bli bättre, säger Lars-Åke Norling, VD, Telenor Sverige.

I konsultföretaget PWC:s rapport Effektivare tillsyn över konkurrensen på telemarknaden tas bland annat upp exemplet då kammarrätten i juni 2010 underkände PTS prisregleringsbeslut för kopparhyra så långt tillbaka i tiden som 2007. Detta resulterade i retroaktiva prischocker i hundramiljonersklassen för operatörer som använt TeliaSoneras kopparnät. Ett annat fall är då samma domstol ett år senare, i juni 2011, underkände PTS prisreglering för samtrafik för fasta och mobila nät 2008 och 2009.

I den granskning som Telenor låtit ta fram finns ett antal förslag på hur den svenska telekomregleringen skulle kunna fås att fungera bättre. Bland dessa är förenklad prisreglering och ökad transparens, förslagsvis genom regelbunden revision av informationen som ligger till grund för PTS bedömningar. Sådan revision görs med framgång på många andra marknader.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com