Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Telenor inväntar förtydligande kring datalagringsdirektiv

Med anledning av EG-domstolens dom om datalagringsdirektivet tidigare i veckan. 

De svenska mobiloperatörerna har länge varit kritiska till införandet av datalagringsdirektivet. Direktivet är dock sedan en tid integrerat i svensk lag och Telenors utgångspunkt är att alltid följa gällande lagstiftning. Eftersom det i dagsläget är oklart vilka skyldigheter vi operatörer har, har Telenor begärt ett tydligt ställningstagande kring hur man ser på operatörernas skyldighet att lagra viss trafikinformation. Vi har ännu inte fått ett tydligt svar och i väntan på det agerar vi i enlighet med svensk lag. I dag fredag kommer ett extrainsatt möte mellan EU-kommissionen och europeiska operatörer att äga rum för att bringa större klarhet i frågan. Om vi på måndag fortfarande saknar ett tydligt besked från svenska myndigheter kan vi komma att ompröva vårt förhållningssätt, säger Ola Hanson, chefjurist på Telenor Sverige.


Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com