Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

4G-lansering och stark utveckling i SME-segmentet – Telenor Sverige redovisar resultat för fjärde kvartalet 2010

Lansering av mobilt bredband med stöd för 3G och 4G, god kundtillväxt inom segmentet små och medelstora företag samt fortsatt stabil underliggande kostnads- och resultatutveckling – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för fjärde kvartalet 2010.

– Vi har genomfört en lyckad 4G-lansering och gör ett stabilt kvartal resultatmässigt med fortsatt positiv underliggande tillväxt inom mobilaffären. En summering av helåret visar på en positiv intäktsutveckling och tydlig resultatförbättring på 13 procent. Kundtillväxten under kvartalet påverkas negativt av en engångsnedskrivning av 20 000 inaktiva abonnemangskunder. Under samma period har vi haft särskild god kundtillväxt inom SME-segmentet, mycket tack vare vårt attraktiva affärspaket för både tal- och datatjänster, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

Det samlade EBITDA för Telenor Sverige uppgick under kvartalet till 639 MSEK. Det något lägre resultatet jämfört med motsvarande period föregående år berodde främst på högre marknadsförings- och försäljningskostnader som en följd av utökade satsningar på högvärdeskunder inom prioriterade kundsegment. Kärnverksamheten fortsatte att utvecklas positivt med ökad bruttovinst från mobiltelefoni och ytterligare minskade omkostnader.

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade med nio procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde främst på ökad försäljning av mobiltelefoner och kundtillväxt inom prioriterade segment. Intäkter från samtrafik minskade något, drivet av regulatoriska förändringar.

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 061 000, en ökning med 8 000 jämfört med utgången av tredje kvartalet trots en negativ engångsjustering av 20 000 inaktiva abonnemang. Tillväxten drevs huvudsakligen av tillväxt inom mobilt bredband och stark utveckling av röstabonnemang. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 344 000.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 740 MSEK under fjärde kvartalet, jämfört med 830 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 535 000 vid fjärde kvartalets utgång.

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2010

  • Telenor lanserade en kombinerad 3G-/4G-tjänst i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Karlskrona.
  • Telenor lanserade ny serie mobilsurfabonnemang för olika behov: Surfa Bas, Surfa Plus och Surfa Premium.
  • Telenor lanserade internationell nummerupplysning med telefonnummer och adresser i nästan hela världen till ett fast pris.
  • Telenor inkluderade Egypten i tjänsten Passport, som gör det enklare och billigare att ringa hem från utlandet.
  • Telenor lanserade abonnemang för iPad med WiFi och 3G.
  • I samarbete med Telenor lanserade Röda Korset Jourhavande kompis, en mobilchatt för unga upp till 25 år.
  • Bredbandsbolaget och Stillfront Group lanserade online-spelet OnGolf och en ny spelportal, Gamerock, som samlar spel för hela familjen.
  • Bredbandsbolaget inledde samarbete med spelcommunityn PlayZeek för att skapa bättre och snabbare spelupplevelser.

Resultat i korthet
Nedan visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under fjärde kvartalet 2010.

Se bifogad PDF.

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2 100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med mobilverksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 195 miljoner abonnenter (Q4 2010), en omsättning på 98 miljarder norska kronor (2009) och cirka 34 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com