Gå direkt till innehåll
AB Enköpings Hyresbostäder väljer Telenor och Open Universe

Pressmeddelande -

AB Enköpings Hyresbostäder väljer Telenor och Open Universe

Telenor Sverige har genom sin kommunikationsoperatör Open Universe ingått ett avtal med AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) om leverans av öppet nät. Avtalet innebär att EHB:s  cirka 3000 bostäder med omkring 10 000 boende får tillgång till moderna bredbandstjänster från ett brett utbud av tjänsteleverantörer. Avtalet löper över 7,5 år.

–  Vi är förstås glada att EHB valt oss som leverantör. Vi ser deras val som ett kvitto på att marknaden efterfrågar en kommunikationsoperatör som tar ett helhetsansvar för både den IP-baserade och den koaxiala infrastrukturen i fastigheterna, säger Seth Ryding, ansvarig för Open Universe på Telenor Sverige.

Genom Open Universe blir det även möjligt för EHB att använda infrastrukturen för att sköta drift och förvaltning av fastigheterna på ett effektivt sätt.  

–  EHB satsar på denna lösning för att i framtiden kunna möta de krav som ställs på oss som fastighetsbolag avseende öppna och kvalitativa nät som klarar av att uppfylla de kommande kraven. Med denna lösning ser vi möjlighet att rationalisera drift- och förvaltningsmoment och även skapa ett nät som är förberett för framtida behov av t. ex IT-stöd inom omsorg och vård i kommunen, säger Tomas Eriksson, VD på AB Enköpings Hyresbostäder.


Ämnen


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 166 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2013), en årsomsättning på 104 miljarder norska kronor (2013) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter