Gå direkt till innehåll
Leif Björklund, TV-chef på Telenor Sverige
Leif Björklund, TV-chef på Telenor Sverige

Pressmeddelande -

​Beskedet om Bonnier och Telia bäddar för sämre villkor för TV-kunderna

Telias förvärv av Bonnier Broadcasting kan komma att leda till inlåsningseffekter, begränsad valfrihet och ett polariserat utbud till en högre kostnad för kunderna. Det säger Telenor Sveriges TV-chef Leif Björklund i en kommentar angående EU-kommissionens beslut om att godkänna affären med de begränsade eftergifter som det innebär.

- Vi är besvikna över att EU-kommissionen har förbisett de invändningar och farhågor som vi och andra remissinstanser har framfört. Vi ser nu en stor risk för snedvriden konkurrens på marknaden, där tillgången till innehåll i vissa kanaler begränsas för andra aktörer, säger Leif Björklund, TV-chef på Telenor Sverige.

Dagens besked från EU-kommissionen innebär att Telias köp av Bonnier Broadcasting godkänns under vissa villkor. Bland annat ska konkurrenter ges tillgång till bolagets fri-tv-kanaler, vissa av bolagets betal-tv-kanaler samt vissa premiumkanaler inom sport. Men när det gäller streamat innehåll och relaterade rättigheter så är eftergifterna begränsade. Enligt beslutet behöver tillgång till TV4-kanalernas strömmade innehåll enbart  ges till en annan aktör. 

- Ett möjligt scenario är härmed att TV4 bara görs tillgängligt streamat för Telias kunder och en spelare som de väljer. Det anser vi är väldigt bekymmersamt. Telia kan ju hävda att TV4 är tillgängligt för alla genom deras egen app, men svenska kunder ska ju själva kunna välja vilken leverantör av streamad tv de vill använda. Vi märker redan nu att allt fler kunder upplever en frustration över låst innehåll och att behöva ha många appar och abonnemang för att kunna titta på det man vill. Risken är överhängande för att den frustrationen kan växa sig större i och med dagens beslut.

- I slutändan kan detta innebära att valfriheten försämras, där din tillgång till innehåll mer styrs av vilken operatör du råkar vara kund hos snarare än vad du vill kunna ta del av. Sannolikt kan detta även leda till en kapprustning av rättigheter på den svenska innehållsmarknaden i stort, vilket kommer innebära dyrare inköp och som ett direkt resultat av det även prishöjningar för alla kunder, oavsett vilken operatör man har, säger Leif Björklund.

För mer information, vänligen kontakta

Leif Björklund, TV-chef, Telenor Sverige
tel: 073 381 90 78, leif.bjorklund@telenor.se

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2018) och har cirka 1 600 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 173 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 110,4 miljarder norska kronor (2018) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com