Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt kundtillväxt i prioriterade marknadssegment

Stark kundtillväxt inom prioriterade marknadssegment och stabil underliggande kostnads- och resultatutveckling – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för tredje kvartalet 2010.

– Vi gör ett stabilt kvartal med fortsatt positiv underliggande tillväxt inom mobilaffären. Resultatförsämringen jämfört med samma kvartal föregående år beror i huvudsak på långsiktiga satsningar på kunder med hög användning av både tal- och datatjänster. Satsningarna har resulterat i en bra kundtillväxt i våra prioriterade marknadssegment, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.  

Det samlade EBITDA för fastnäts- och mobilverksamheterna uppgick under kvartalet till 718 MSEK. Det lägre resultatet jämfört med motsvarande period föregående år berodde främst på högre marknadsförings- och försäljningskostnader som en följd av utökade satsningar på högvärdeskunder inom prioriterade kundsegment. Kärnverksamheten fortsatte att utvecklas positivt med ökad bruttovinst från mobiltelefoni och ytterligare minskade omkostnader. 

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade med sex procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde främst på ökad försäljning av smarta mobiltelefoner och kundtillväxt inom prioriterade marknadssegment. Intäkter från samtrafik minskade något, drivet av regulatoriska förändringar. 

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 053 000, en ökning med 45 000 under kvartalet, tack vare fortsatt tillväxt inom mobilt bredband och stark utveckling av röstabonnemang. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 331 000.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 734 MSEK under tredje kvartalet, jämfört med 859 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 545 000 vid tredje kvartalets utgång. 

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2010

  • Telenor presenterade utbyggnadsplaner för 4G-nätet med ambition att täcka 100 orter med 4G-nät före 2012.
  • Telenor utsågs till vinnare i tidningen Mobils test av nästa generations mobilnät, 4G.
  • Scandinavian Airlines (SAS) förlängde och utökade samarbetet med Telenor avseende mobiltelefoni och mobilt bredband till tjänstemän och flygande personal i Skandinavien.
  • Telenor lanserade iPhone 4 med tillhörande abonnemang.
  • Telenor lanserade nytt erbjudande för mobilt bredband, Mobilt Bredband Rörligt, med låg månadsavgift och ett fast surfpris.
  • Bredbandsbolaget lanserade iPhone-app för lagringstjänsten Box, som förenklar lagring och delning av bilder och filmer direkt från mobilen.
  • Telenor tecknade ett nordiskt partneravtal med Telefónica, en av världens största telekomoperatörer. Avtalet omfattar 22 länder och innebär att Telenor och Telefònica kan erbjuda globala mobilkommunikationslösningar på varandras marknader.
  • Telenor sänkte avgiften för gåvo-sms till fem procent för alla organisationer med 90-konton.

Resultat i korthet
I bifogad PDF visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under tredje kvartalet 2010. Se: http://www.telenor.se/privat/om-telenor/sverige/ekonomi.html.

För mer information,
Kontakta Presstjänsten:
08-41 00 75 55

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget samt lågprisutmanaren Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 10 982 miljoner kronor (2009) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen även en 40-procentig ägarandel i VimpelCom Ltd. med mobilverksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 184 miljoner abonnenter (Q2 2010), en omsättning på 98 miljarder norska kronor (2009) och cirka 40 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com