Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt ökning av mobilt bredband och investeringar i framtidssäkra nät - Telenor Sverige redovisar resultat för andra kvartalet 2008

Stark utveckling för mobilt bredband, stora investeringar i framtidens mobilnät och fortsatt fokus på egna fastnät; det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för andra kvartalet 2008.

- Det har varit ett händelserikt kvartal med fortsatt försäljningsökning av mobilt bredband samtidigt som genomsnittlig intäkt per mobilabonnemang (ARPU) har ökat jämfört med föregående kvartal. Våra investeringar i nät med hög kvalitet har gett resultat genom goda placeringar i flera oberoende tester och med den licens vi införskaffat för utbyggnad av nästa generations mobiltelefoni står vi mycket väl rustade för framtiden, säger Johan Lindgren, VD Telenor Sverige.

Det samlade EBITDA för fastnäts- och mobilverksamheterna uppgick under andra kvartalet 2008 till 523 MSEK, en ökning med 4 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Med hänsyn tagen till engångseffekter under 2007 och 2008 uppgick den underliggande ökningen till 50 MSEK. Resultatförbättringen är främst driven av kostnadssynergier.

Mobilverksamheten

Mobilverksamheten i Sverige omsatte 1881 MSEK under det andra kvartalet. Försäljningen av mobilt bredband fortsatte att öka och nettotillväxten nästan tredubblades i jämförelse med föregående kvartal. Ökningen drevs bland annat av Telenors nöjd-kund-garanti, som möjliggör för kunder att testa kvaliteten i Telenors nät innan man binder sig till ett abonnemang.

Estimerad marknadsandel för Telenors mobilverksamhet i Sverige uppgår till 18 procent i kundantal och 24 procent räknat i intäkter. Totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 1884000.

Fastnätsverksamheten

Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten i Sverige uppgick till 954 MSEK. Antalet fastnätskunder har minskat något som ett resultat av beslutet i början av året att - på grund av bristande lönsamhet - upphöra med aktiv bearbetning av den delen av fasta bredbandsmarknaden som tillhör Skanova och istället öka fokus på mobilt bredband.

Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 637 000. Antalet bredbandstelefonikunder (VoIP) fortsätter att öka och uppgår nu till 213000, en ökning med 5000 sedan slutet av föregående kvartal.

Viktiga händelser under det andra kvartalet

  • Telenor investerade 534 MSEK i frekvenser för utbyggnad av nästa generation mobiltelefoni. Investeringen, som omfattar 2 x 20 MHz i 2,6 GHz-bandet, fördelades genom auktion.
  • Telenors nät utsågs till "bästa allroundnät" för mobilt bredband av tidningen M3; täckning och stabilitet avgjorde till Telenors fördel.
  • Telenor ingick avtal med Volvo Car Corporation för leverans av fast telefoni till samtliga Volvos enheter i Sverige.
  • Telenor ingick avtal med sju kommuner i Dalsland och Värmland.
  • Telenors globala mobilverksamhet passerade 150 miljoner abonnemang och är världens sjunde största mobiloperatör.
  • Telenor lanserade nytt reklammanér på tema "Telenor älskar kommunikation".
  • Bredbandsbolaget lanserade intervallhastigheter och högre upphastigheter
  • Bredbandsbolaget ingick avtal med Hyresbostäder i Norrköping för leverans av bredband till 5900 bostäder.
  • Glocalnet lanserade mobilt bredband till marknadens lägsta pris.

 

För mer information, kontakta:

Presstjänsten: 08-41 00 75 55

Om Telenor

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och hartotalt ca2 500 anställda.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2007 på cirka 92,5 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

 

 

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Telenor i Sverige

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor Sverige
Garvis Carlssons gata 3
169 03, Solna Stockholm