Gå direkt till innehåll
Hyresbostäder i Norrköping väljer Telenor och Open Universe.

Pressmeddelande -

Hyresbostäder i Norrköping väljer Telenor och Open Universe.

Hyresbostäder har ingått avtal med Telenor Sverige som genom sin kommunikationsoperatör Open Universe kommer att leverera tjänster i det öppna bredbandsnätet från och med 1 april 2014. Avtalet omfattar hela Hyresbostäders fastighetsbestånd med ca 9200 lägenheter och omkring 25 000 boende.

Upphandlingen är genomförd som en tjänstekoncession och med Open Universe som kommunikationsoperatör ivåra fastigheter kan vi fortsätta erbjuda våra hyresgäster tillgång till bredband med hög hastighet och ett brettutbud av leverantörer av moderna bredbandstjänster som bredband, TV och telefoni.

- Genom Open Universe får Hyresbostäder tillgång till både en infrastruktur som klarar framtidens kravoch ett brett tjänsteutbud. Vi ser Hyresbostäders val som ett kvitto på att Open Universe har enorganisation och modell som marknaden efterfrågar, säger Seth Ryding, ansvarig för Open Universepå Telenor Sverige.

Övergången (migreringen) från befintliga leverantörer i fastighetsbeståndet påbörjas i stort sett omgående medmålet att samtliga bostäder ska vara migrerade till Open Universe plattform under 2015.

- Målet med vår upphandling var att hitta en kommunikationsoperatör som har en kapacitet att bygga uppen driftsäker infrastruktur med hög kvalitet. Vi ser också att Open Universe har förmågan attkontinuerligt utveckla och marknadsföra nya tjänster till våra hyresgäster och dessutom erbjuda en bredportfölj av tjänsteleverantörer med starka nationella varumärken. Sättet vi använder TV och bredbandförändras hela tiden och vi tror att den bredbandsbaserade infrastrukturen i våra fastigheter kommer attspela en större roll i framtiden vilket gör driftsäkerhet och kvalitet viktigare än någonsin, sägerThomas Gustafsson, Uthyrningschef, Hyresbostäder i Norrköping

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,3 miljarder kronor (2012) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com