Gå direkt till innehåll
Idag jobbar tre av fyra hemma av de som arbetar mobilt

Pressmeddelande -

Idag jobbar tre av fyra hemma av de som arbetar mobilt

Idag, dagen efter Kristi himmelfärdsdag, är Sveriges vanligaste klämdag*. En färsk undersökning från Telenor visar att tre av fyra svenskar, av de som har möjlighet att arbeta mobilt, jobbar hemma på kläm- och halvdagar minst några gånger om året. 

Frågan ställdes till personer med företagsbetald mobil som arbetar mobilt via smartphone och uppkopplad bärbar dator.

– Vår mobila livsstil ger klara fördelar vad gäller flexibilitet. Istället för att ta sig till och från jobbet idag väljer många att jobba hemifrån och spara restid, samtidigt som man är effektiv. Alla våra undersökningar visar att mobila lösningar är ett sätt att förenkla vardagen och få ihop livspusslet, säger Thomas Sparrmo, marknadschef Företag, Telenor Sverige

Telenors undersökning visar även att allt fler svenskar jobbar mer mobilt. Det finns både krav från arbetsgivare och förväntningar från de anställda att i större utsträckning kunna använda sig av mobila tjänster för att vara tillgänglig och flexibel. Svenskar vill kunna svara på e-post, komma åt dokument och utföra vardagsärenden - oavsett tid, plats och uppkoppling. 

– Anställda förväntar sig att arbetsgivare erbjuder verktyg för mobilt arbete så att man har möjlighet att påverka när och var man jobbar. Att välja att jobba hemma på klämdagar och halvdagar är ett bra exempel på där både arbetsgivare och arbetstagare känner sig som vinnare, säger Thomas Sparrmo.

Frågan ställdes till personer som uppger att de jobbar mobilt varje månad och där deras arbetsgivare tillhandahåller mobil eller bärbar dator med mobilt bredband. Frågan löd ”Hur ofta arbetar du mobilt i dessa situationer?”: 

I samband med halvdagar/klämdagar
Dagligen/flera gånger i veckan/någon gång i veckan  29 procent
Någon/några gånger i månaden 15 procent
Några gånger per år 33 procent
Mer sällan/aldrig 22 procent

Källa: Nordic Mobility Report 2011. Bas: 500 intervjuer med användare med företagsbetald mobiltelefon som uppger att de arbetar mobilt varje månad. 39% av svenska arbetsgivare tillhandahåller en mobiltelefon till anställda. 

Om Nordic Mobility Report
Nordic Mobility Report utkom första gången 2009. Syftet med rapporten är att årligen undersöka behov av och förutsättningar för mobilt arbetssätt och mobil livsstil i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Undersökningen har genomförts i samarbete med undersökningsföretaget Brand Jobs under april 2011 och omfattar tre målgrupper i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

  • Beslutsfattare om mobiltelefoni på företag (800 intervjuer).
  • Användare av företagsbetald mobiltelefon (2000 intervjuer).
  • Privatpersoner med egenbetald mobiltelefon (2000 intervjuer).

Undersökningen ges ut och genomförs på uppdrag av Telenor Sverige AB.

*Om klämdagar (Källa: Wikipedia)
En klämdag är en dag eller flera dagar som infaller mellan olika helgdagar, vilket ofta får till följd att det är populärt att ta ledigt från arbetet genom kompensationsledighet (kompledig) eller semesterdagar. Den mest kända klämdagen är dagen efter Kristi himmelsfärds dag, som alltid infaller torsdagar.

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com