Gå direkt till innehåll
Internetutbildning minskar kunskapsglapp – eleverna tar över lärarrollen

Pressmeddelande -

Internetutbildning minskar kunskapsglapp – eleverna tar över lärarrollen

I veckan är det tentamensdags för eleverna i Telenors unika skolprojekt, Telenor Surf Academy, Sveriges första elevledda internetutbildning för lärare. I förra veckan fick högstadieelever från Västerås, Linköping och Stockholm utbildning i hur de ska utbilda sina lärare om fördelarna med internet och IT i skolan. Målet med Telenors pilotprojekt är att öka kunskapen om internet och bidra till att överbrygga kunskapsglappet mellan elever och lärare.

- För en gångs skull utbildar vi lärarna, det ska bli spännande och roligt, säger Haydar Jeafer, elev på Nybyggeskolan i Västerås och deltagare i Surf Academy.

Telenor Surf Academy startades för att utveckla elever och lärares syn på fördelarna med internet i skolan. Utgångspunkten är att många elever har kunskaper om internet som lärarna saknar och genom att ge eleverna pedagogiska verktyg och praktiska tips kan de sprida kunskaperna till klasskompisar och lärare.

- Mycket tyder på ett kunskapsglapp mellan lärare och elever när det handlar om användning av internet i skolarbetet. I bland kan diskussionen om faror på internet skymma de många positiva sidorna av internet i utbildningen. De som vuxit upp med internet har i många fall bättre förutsättningar än vuxna att sprida kunskap och vi satsar därför på att ge dem verktygen för att lyckas med det, säger Georgi Ganev, affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.

- Lärare får inte vara rädda för att visa sin okunskap för eleverna eftersom man lär sig bäst tillsammans med eleverna, säger Kristina Alexandersson projektledare Webbstjärnan och föreläsare hos Telenor Surf Academy.

IT i skolan har debatterats flitigt på sistone och regeringen under våren bedrivit rundabordssamtal på temat. Sverige tillhör visserligen världstoppen bland IT-nationer men inom skolan finns det möjligheter till förbättring. Enligt undersökningen Att vara lärare i dagens mediesituation[1] har sju av tio lärare behov av fortbildning för att hantera frågor om integritet, säkerhet och källkritik på internet. Hela åtta av tio lärare vill lära sig mer för att kunna hantera nya medier. Endast fyra procent av eleverna (12-16 år) uppgav att de har internetuppgifter i skolarbetet dagligen och hela 42 procent enbart någon gång per månad. Telenors årliga undersökning Nordic Mobility Report visar att mer än hälften av svenska föräldrar inte vet om deras barn får tillräcklig kunskap om internet i skolan. Hela 20 procent anser att deras barn får för lite kunskap om internet i skolan.

[1] Undersökning genomförd på uppdrag av World Summit Karlstad, 2010. Se: http://www.wskarlstad2010.se/filer/pressmeddelanden/ws_lararundersokning.pdf.

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com