Gå direkt till innehåll
Jobba dig friskare på Sveriges första mobila utomhuskontor

Pressmeddelande -

Jobba dig friskare på Sveriges första mobila utomhuskontor

I Sverige har vi i snitt 1500 soltimmar varje år, ändå spenderar vi mertiden av vår tid inomhus. I samband med att många svenskar kommer tillbaka från semestern öppnar Telenor nu Sveriges första mobila utomhuskontor för att inspirera svenskar till att arbeta under bar himmel.

I veckan jobbar många svenskar sin första dag efter semestern och det kan av många anledningar vara jobbigt att återvända till arbetet och kontorsmiljön. Att utnyttja sommaren på arbetstid kan kännas svårt, men faktum är att arbete kombinerat med utomhusvistelse inte bara är möjligt med dagens teknik utan också kan ha positiva effekter på hälsan.

– Att jobba utomhus några timmar om dagen kan sänka stressnivåer, förbättra återhämtningen och göra oss friskare, gladare och piggare. Det främjar dessutom kreativitet, något som behövs i ett modernt och flexibelt arbetsliv, säger Susanna Toivanen, docent i sociologi och forskare inom framtidens arbetsplatser.

Tillsammans med dagens teknik ger bra uppkoppling oss idag stora möjligheter att själva styra var och när vi jobbar. Telenor arbetar för att göra täckningen till en icke-fråga vid valet av operatör och har sedan 2014 miljardinvesterat i utbyggnad och förbättringar av nätet, med särskild fokus på glesbygd och norra Sverige.

– Genom att öppna utomhuskontor vill vi visa på att det går att jobba där man vill, och att det går att kombinera fördelarna med att vara utomhus med att jobba effektivt, tack vare en stabil 4G-uppkoppling, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

Utomhuskontoren är öppna för allmänheten och kommer att finnas i Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun och Borlänge. Målet är att inspirera företag till att börja tänka nyskapande kring arbetsmiljön och möjligheten till att jobba ute.

– Inom forskningen är utomhuskontor en växande trend, en viktig utveckling mot fler hälsofrämjande arbetsmiljöer och ett mer hållbart arbetsliv. Jag tror absolut att vi i framtiden kommer få se fler exempel på utomhusmiljöer inom aktivitetsbaserade kontor, där arbetsuppgifterna styr var du arbetar, säger Susanna Toivanen.

Experten Susanna Toivanens sex anledningar till att jobba mer utomhus:

1. Du får variation i arbetet genom att gå ut och jobba en stund

2. Dina stressnivåer går ner och du får snabbare återhämtning

3. Det ökar ditt dagsljusintag, ljus är viktigt för att vi ska må bra

4. Det främjar din hälsa och stärker ditt immunförsvar

5. Du rör dig mer och ökar din fysiska aktivitet

6. Att jobba ute stimulerar tankeverksamhet och kreativitet

Läs mer om Telenors utomhuskontor Solkontoret på: http://www.telenor.se/foretag/varfor-telenor/vart-nat

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterat material