Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Linköping och Västerås nordens bästa bredbandskommuner

Av de 43 största kommunerna i Sverige, Norge och Danmark hamnar Linköping och Västerås i topp följt av Kristiansand (Norge) som bästa bredbandskommuner enligt en rapport av analysföretaget Nexia. Rapporten kommer att presenteras av Nexia på ett seminarium hos Telenor den 26 november där bland andra minister Mehmet Kaplan medverkar.

Det är analysföretaget Nexia som för andra gången på uppdrag av operatören Telenor gått igenom de 43 största skandinaviska kommunerna och undersökt i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och underlättar byggandet av nödvändig IT-infrastruktur, både fast och mobilt. En rad parametrar har vägts samman och bildar ett index. Bäst av alla kommuner är Linköping tätt följt av  Västerås.

– Kommunerna spelar stor roll för bredbandsutbyggnaden och framgångsrika kommuner lägger mycket kraft på att säkerställa samarbete och ansvarsfördelning mellan olika aktörer så som nätägare och operatörer. Man har en genomtänkt strategi för infrastruktur som även omfattar fiber och mobila nät, säger Mats Lundquist, affärsansvarig för Bredband och TV på Telenor Sverige, tillika ledamot i styrgruppen för regeringens Bredbandsforum.

Rapporten, Nordic Broadband City Index (NBCI), genomfördes första gången 2012 då norska kommunen Asker kom etta följt av Stockholm. 2014 har bilden ändrats med två svenska kommuner i täten. Nexia har skapat bilden av en ”idealkommun” med 10 poäng. Genomsnittet för kommunerna som omfattas av NBCI är 5,3 poäng vilket är en ökning med 0,1 poäng sedan 2012.

– Det som kännetecknar svenska kommuner i NBCI 2014 är en solid framgång på e-tjänster, en tillbakagång på mobil och en god ökning på fast infrastruktur. På fast infrastruktur är de svenska kommunerna bäst i Skandinavien. De öppnar för större flexibilitet med att tillåta microtrenching och stolpar i högre grad, de har inte så stränga krav på grävdjup samt de tar en mer aktiv roll om fast infrastruktur än både de norska och danska kommunerna, säger Marit Wetterhus, projektdirektör på Nexia som gjort rapporten.

– Linköping och Västerås har utmärkt sig genom att ha en solid IKT strategi och en bred portfölj av digitala tjänster samtidigt som kommunen arbetar aktivt med planering införande av digitala välfärdstjänster. Båda kommunerna samarbetar gott med nätoperatörer och förstår viktigheten av nätverksinfrastruktur i högre grad än många andra kommuner i Skandinavien,  säger Wetterhus.

Se bifogat för hela rappoten. 

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 176 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q2 2014), en omsättning på 26,8 miljarder norska kronor (Q2 2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Fråga mig om nyheter, men ring gärna 222 för kundtjänstärenden 08-410 100 40

Relaterat material