Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nätmoderniseringar och god kundtillväxt - Telenor Sverige redovisar resultat för tredje kvartalet 2011

Stabil resultatutveckling, god kundtillväxt både på tal- och dataabonnemang och moderniseringar av fastnätet – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för tredje kvartalet 2011.

– Vi har en fortsatt god kundtillväxt både på tal- och dataabonnemang och passerar en viktig milstolpe med en halv miljon företagskunder. Samtidigt gör vi en omfattande modernisering av fiber/LAN-nätet med högre hastigheter och bättre kapacitet för Bredbandsbolagets kunder som resultat, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.  

I oktober genomfördes Post- och telestyrelsens auktion av frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet. Genom nätbolaget Net4Mobilty HB vann Telenor Sverige 2x10 MHz att använda i utbyggnaden av det som ska bli Sveriges mest omfattande 4G-nät.

Det samlade EBITDA för Telenor Sverige uppgick under kvartalet till 778 MSEK, vilket motsvarar en förbättring med åtta procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det förbättrade resultatet beror främst på fortsatt positiv utveckling från mobilverksamheten samt lägre omkostnader.

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade med tre procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på positiv kundbasutveckling och högre dataintäkter samt ökad terminalförsäljning. Intäkter från samtrafik och roaming minskade något, bland annat på grund av regulatoriska förändringar. 

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 157 000. Antalet abonnemangskunder ökade med 47 000, samtidigt som antalet kontantkortskunder minskade med 9 000. Tillväxten är stark i såväl konsument- som företagssegmentet, avseende både mobil data och röstabonnemang. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 402 000.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 673 MSEK under tredje kvartalet, jämfört med 734 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 513 000 vid tredje kvartalets utgång.  

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2011

  • Telenor lanserade i samarbete med D-Link en 4G-router för trådlös uppkoppling i hemmet med hastigheter upp till 80 Mbit/s.  
  • Telenor passerade 500 000 talabonnemang för företagskunder.
  • Telenor lade till Baltikum i Telenor Gränslöst, vilket innebär att Telenorkunder mot en fast månadsavgift ringer för sitt svenska minutpris i Estland, Lettland och Litauen.
  • Telenor lanserade som första svenska operatör gruppköp för smartphones.  
  • Bredbandsbolaget uppgraderade sina fiberkunder från 2 Mbit/s till 10 Mbit/s.
  • Telenor lanserade en laddningsapplikation för kontantkortskunder som gör det enkelt att ladda på sitt saldo för mobiltelefonen och det mobila bredbandet.
  • Bredbandsbolaget uppgraderade sitt LAN-nät och kan nu erbjuda hastigheter upp till 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) för de kunder som har fiberuppkoppling.

Resultat i korthet
I bifogad PDF visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under tredje kvartalet 2011.

 

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Relaterat material

Relaterade nyheter