Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad kundtillväxt och ny konsumentorganisation - Telenor Sverige redovisar resultat för tredje kvartalet 2008

Telenor redovisar högsta kundtillväxten sedan tredje kvartalet 2007. Offensiva satsningar på moderna mobila tjänster ger resultat samtidigt som organisationen anpassas för att möta framtidens utmaningar - det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar tredje kvartalet 2008.

En ny konsumentorganisation lanserades, vilket innebar samordning av kundservice-, försäljnings- och marknadsenheterna inom koncernen. Dessutom genomfördes personalminskningar inom samtliga övriga avdelningar.

- Det känns tillfredsställande att vi lyckas attrahera fler kunder samtidigt som vi genomför denna viktiga omstrukturering. Det är en tuff marknad, men vi står starka med nya innovativa erbjudanden som mobil hemtelefoni för privatmarknaden och en företagsaffär som vinner på att alltfler företag och organisationer väljer ett mobilt arbetssätt, säger Johan Lindgren, VD Telenor Sverige.

Det samlade EBITDA för fastnäts- och mobilverksamheterna uppgick under tredje kvartalet 2008 till 674 MSEK, 45 MSEK bättre än motsvarande period föregående år.

Mobilverksamheten

Mobilverksamheten i Sverige omsatte 1876 MSEK under det tredje kvartalet, 1 procent lägre än motsvarande kvartal 2007. Tillväxt i antal abonnemang har motverkats av en lägre genomsnittlig intäkt per kund (ARPU) som påverkats negativt av bland annat regulatoriska sänkningar av roaming- och samtrafikavgifter om totalt -40 MSEK.

Försäljningen av mobilt bredband fortsatte att öka. Ökningen drevs bland annat av Telenors Affärspaket, en satsning på konkurrenskraftiga erbjudanden till små och medelstora företag och organisationer. Även försäljningen av kontraktsabonnemang för tal ökade. Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 1837000, en ökning 53000 jämfört med föregående kvartal. Marknads­andelen för Telenors mobilverksamhet i Sverige uppskattas till 17 procent i kundantal och 24 procent räknat i intäkter.

Fastnätsverksamheten

Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten i Sverige uppgick till 940 MSEK under tredje kvartalet, jämfört med 992 MSEK motsvarande period föregående år.

Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 627000 vid tredje kvartalets utgång. Marknadsandelen för fast bredband på privatmarknaden uppskattas ha bibehållits vid 23 procent under kvartalet. Tillväxten på marknaden för fast bredband har sedan årsskiftet avtagit kraftigt till stor del på grund av försäljningsökningen inom mobilt bredband.

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

 • En ny konsumentorganisation lanserades, med omstruktureringar och samordning av kundtservice-, försäljnings- och marknadsenheterna inom koncernen som följd. Den nya konsumentorganisationen ger möjligheter att ytterligare stärka Telenorkoncernens erbjudanden mot konsumentmarknaden. I såväl Glocalnet som Bredbandsbolaget tillsattes ny VD, vilka båda kommer att rapportera till konsumentchefen Jon Erik Haug, som tillträder den 1 november.
 • Som första svenska operatör lanserade Telenor tjänsten Mobil Hemtelefon - kunden säger upp sitt fasta abonnemang, men behåller fastnätsnumret som kopplas till mobiltelefonen.
 • Telenor lanserade tillsammans med övriga stora aktörer i branschen Mobila räckviddspaketet, en gemensam tjänst för annonsering i mobilportalerna.
 • Som ett led i satsningen som internationell telekomleverantör lanserade Telenor 44000 surfzoner med minutprissättning i 62 länder.
 • Nya tjänsten PlayNow Plus, som kommer att erbjudas i samarbete med SonyEricsson, offentliggjordes. Tjänsten kommer att börja säljas under fjärde kvartalet.
 • I samband med regeringens infrastrukturproposition släppte Telenor "Infrastrukturpropositionens saknade kapitel" för att påtala avsaknaden av satsning på bredband.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Telenor startade ett nytt bolag med fokus på den växande marknaden för telematik (maskin-till-maskin kommunikation, M2M), Telenor Connexion AB.

  Resultat i korthet

  Nedan visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under tredje kvartalet 2008. Fastnät Sverige består av Telenor AB, Bredbandsbolaget och Glocalnet

  Se: http://www.cisionwire.se/telenor-sverige--ab/okad-kundtillvaxt-och-ny-konsumentorganisation---telenor-sverige-redovisar-resultat-for-tredje-kvartalet-2008

 • För mer information, kontakta:

  Annica Elmehagen, Kommunikationsdirektör, Telenor Sverige

  annica.elmehagen@telenor.com +46734 25 26 06

  Om Telenor

  Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och hartotalt ca2 200 anställda.

  Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2007 på cirka 92,5 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

 

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Telenor i Sverige

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor Sverige
Garvis Carlssons gata 3
169 03, Solna Stockholm