Gå direkt till innehåll
Ökad osäkerhet efter ytterligare underkännande av prisreglering

Pressmeddelande -

Ökad osäkerhet efter ytterligare underkännande av prisreglering

Kammarrätten har än en gång underkänt Post- och telestyrelsens (PTS) förelägganden vad gäller kritiska prisregleringar på den svenska telekommarknaden. Beslutet skapar ökad osäkerhet kring fortsatta investeringar – detta trots att just osäkerheten pekats ut som ett prioriterat problemområde av bland andra regeringens Bredbandsforum.

Domarna från kammarrätten, som inte går att överklaga, gäller PTS prisreglering av samtrafikavgifter i de fast och mobila näten, det vill säga det pris som en operatör har rätt att ta ut av annan operatör för samtal i det egna nätet. I praktiken innebär domarna att priser som gällt sedan 2008 nu ogiltigförklaras med omfattande osäkerhet för operatörer. PTS förelägganden undanröjs på formella grunder utan att kammarrätten har prövat förelägganden i sakfrågorna.  

– Det är inte acceptabelt att de ekonomiska villkoren på marknaden ändras i efterhand, gång på gång. För ett år sedan gällde det regleringen av priser för tillträde till kopparnätet, nu drabbas flera operatörer än en gång av ett dråpslag utan att domstolen ens prövat frågan i sak. Detta trots att vi och många andra påtalat problemen i det regulatoriska systemet, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

Det senaste året har frågan om regulatorisk osäkerhet hamnat högt på IT-och telekombranschens dagordning. Regeringens Bredbandsforum har konstaterat att osäkra villkor är det största hindret för snabb bredbandsutbyggnad och uppdragit åt PTS att hitta lösningar.

– Vi vill i möjligaste mån vara konstruktiva i den här frågan och har sedan tidigare uppdragit åt PWC att göra en analys av problemet. Resultaten kommer att redovisas i slutet av sommaren och vi utgår ifrån att IT-ministern och berörda myndigheter vill diskutera konkreta förslag för att öka stabiliteten på marknaden, säger Lars-Åke Norling.

 

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter