Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad risk för återmonopolisering av bredband - Telenor kommenterar PTS utkast till nya skyldigheter mot TeliaSonera

Telenor Sverige har lämnat in synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) utkast till beslut på marknaden för nätinfrastruktur, som bland annat omfattar svartfiber och kanalisation. PTS ambitioner är goda, men betydligt mer långtgående och tydligare skyldigheter måste till för att bryta återmonopoliseringen av den svenska bredbandsmarknaden.

- Vi är besvikna över att PTS inte tagit chansen att skapa bättre förutsättningar för en fungerande marknad. Den viktiga tillgången till kanalisation har man inte reglerat överhuvudtaget, och den föreslagna regleringen av fiber är långt ifrån tillräcklig. Utan tillgång till kanalisation och fiber förhindras bredbandsutbyggnaden, vilket i slutänden drabbar slutkunderna som inte får tillräckligt konkurrenskraftiga bredbandstjänster, säger Ola Hanson, Chefsjurist, Telenor Sverige.

- Vår uppfattning är att PTS har för lite resurser för det omfattande jobb man ska utföra. Befintliga resurser borde man fokusera på konkurrensfrämjande och mer aktiv tillsyn. Det är enda sättet att förmå TeliaSonera att sluta missbruka sin dominerande ställning, säger Ola Hanson.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten, Telenor Sverige: 08-41 00 75 55

Om Telenor
Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.
Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter