Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökat fokus på kostnadseffektivitet - Telenor Sverige redovisar resultat för andra kvartalet 2009

Ökat kostnadsfokus och effektivitetshöjande åtgärder i alla delar av verksamheten - det är huvudpunkterna när Telenor Sverige summerar andra kvartalet 2009.

- För att nå våra mål och vara fortsatt konkurrenskraftiga på den svenska marknaden har vi under det gångna kvartalet inlett ett omfattande arbete med kostnadseffektivisering, ett arbete som kommer att fortgå under hösten. I processen har vi bland att minskat antalet tjänster, vilket naturligtvis är ett tungt beslut för hela organisationen, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

- Samtidigt fortsätter vi att möta våra kunders växande behov av mobilitet genom satsningar på moderna tjänster och nätinfrastruktur. Lägg därtill vår hårt arbetande kundservice som nyligen utsågs till branschens bästa, säger Lars-Åke Norling.

Det samlade EBITDA för fastnäts- och mobilverksamheterna uppgick under kvartalet till 498 MSEK, en minskning med 22 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på minskad bruttovinst från roaming och samtrafik inom mobiltelefoni samt lägre intäkter inom fastnätsverksamheten, vilket delvis kompenserades av lägre omkostnader.

Mobilverksamheten

Mobilverksamheten omsatte 1 936 MSEK under det andra kvartalet, tre procent högre än motsvarande period föregående år. Ökningen berodde främst på större kundbas och ökad försäljning av mobiltelefoner. Det allmänna konjunkturläget påverkade resultatet negativt, bland annat genom minskade intäkter från samtrafik och roaming där Telenor har en stark marknadsposition.

Försäljningen av mobilt bredband var fortsatt god för samtliga Telenor Sveriges tre varumärken. Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 1 946 000, en ökning med 34 000 under kvartalet, främst avseende kontraktsabonnemang.

Fastnätsverksamheten

Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 874 MSEK under andra kvartalet, jämfört med 954 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per kund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 595 000 vid andra kvartalets utgång.

Viktiga händelser under det andra kvartalet 2009

  • Lars-Åke Norling utsågs till VD för Telenor Sverige
  • Telenor och Tele2 bildade Net4Mobility, ett gemensamt bolag för utbyggnad av nästa generations mobilnät, 4G
  • Telenors kundservice utsågs till branschens bästa av tidningen Mobil
  • Telenor offentliggjorde kostnadseffektiviseringar och varslade om neddragning av 400 tjänster och minskning av antal konsulter
  • Telenor lanserade Alltid Hemma, en tjänst som möjliggör mobilitet med bibehållet fastnätsnummer
  • Telenor lanserade Maxdata Europa 24h, en kostnadsfri tilläggstjänst för företagskunder med fast dygnstaxa för datatrafik i Norden och övriga Europa
  • Premiumleverantören Bredbandsbolaget offentliggjorde samarbete med filmtjänsten Voddler


För vidare information, se bifogad pdf.


Resultat i korthet


Nedan visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under andra kvartalet 2009.


För mer information, kontakta:

Annica Elmehagen,
Informationsdirektör, Telenor Sverige
annica.elmehagen@telenor.com
+46 734 25 26 06

Om Telenor


Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Relaterat material

Telenor i Sverige

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor Sverige
Garvis Carlssons gata 3
169 03, Solna Stockholm