Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Örebro län och kommun snedvrider bredbandskonkurrensen

I en bredbandsrapport av konsultföretaget A-focus omnämns Örebro kommun och län som ”de mest extrema exemplen på hur konkurrensen kan snedvridas och hämmas med negativa effekter som följd”.

Telenor har låtit A-focus utreda bredbandssituationen i Örebro län. Rapporten pekar på snedvridning av konkurrensen framför allt genom det grävförbud som sedan länge existerar i Örebro kommun för alla utom stadsnätet och TeliaSonera. Som problemområden pekas också ut den totala integrationen mellan kommun-stadsnät-bostadsbolag samt det samarbetsavtal som Länsstyrelsen tecknat med TeliaSonera om gemensam marknadsföring.

– Det är tråkigt att konstatera att ett län och en kommun som är framgångsrika på att skaffa bredband till sina invånare inte känner ansvar för att konkurrensen ska fungera också. Vi hoppas nu att kommunen tar till sig av kritiken i A-focus rapport samt att landshövdingen avslutar samarbetsavtalet med TeliaSonera, säger Georgi Ganev, VD för Bredbandsbolaget, en del av Telenor Sverige.

A-focus huvudsakliga kritik gäller fyra problemområden:

1. Örebro kommuns selektiva grävförbud (gäller alla utom TeliaSonera och Stadsnätet)
2. Den vertikala integrationen i Örebro kommun (markägare-stadsnätsoperatör-bostadsbolag)
3. Länsstyrelsen marknadsför den marknadsdominerande aktören TeliaSonera
4. Kommunen reducerar marknadsunderlaget genom egna tjänster

– Med denna rapport hoppas vi väcka debatt om att det inte bara är Post- och telestyrelsen samt Konkurrensverket som ska vaka över sund konkurrens. Även Länsstyrelser och kommuner har ett stort ansvar att motverka snedvriden konkurrens och återmonopolisering av bredbandsmarknaden, säger Georgi Ganev.

Ytterligare en rapport är beställd av A-focus som ska belysa goda exempel från kommuner runtom i Sverige. Den kommer att presenteras i februari för regering, riksdag, myndigheter samt Sveriges kommuner och landsting.

A-focus rapport om Örebro finns tillgänglig på Telenor Sveriges hemsida: www.telenor.se/press.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten, Telenor Sverige
08-41 00 75 55 

Ämnen

Taggar


Om Telenor

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet.   

Telenor är en av världens största mobiloperatör mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Relaterade nyheter