Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Över två miljoner abonnenter och fortsatt positiv resultatutveckling

Förbättrat resultat, stabil kostnadsutveckling och fortsatt stark underliggande tillväxt inom mobilaffären – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för andra kvartalet 2010.

– Vi ser fortsatta positiva effekter av de kostnadsbesparingar vi genomfört i kombination med mer effektiv nykundsförsäljning. Vi har under kvartalet nått milstolpen två miljoner abonnenter, varav 300 000 är mobila bredbandsabonnemang, vilket visar att våra pågående satsningar på 3G- och 4G-näten kommer vara av avgörande betydelse framöver, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.  

I juni och juli har kammarrätten i två viktiga domar upphävt PTS beslut gällande kopparpriser för 2007 och skapat osäkerhet kring tilldelningen av spektrum i 900-bandet genom att återvisa sakfrågan till förvaltningsdomstol. Samtidigt råder fortsatt oklarhet kring när, och i vilken omfattning, den beslutade regleringen av fiber kommer att gälla.

– Det vi sett den senaste månaden tyder på att vi är på väg mot en regulatorisk kollaps på den svenska marknaden. Genom kammarrättens underkännande av PTS bedömningar upphävs centrala drivkrafter för konkurrens på mobiltelefoni och bredband, vilket riskerar att få långtgående konsekvenser för hela marknaden. Om Sverige ska fortsätta vara attraktivt för internationella operatörer att investera i måste regeringen vidta åtgärder för att förstärka och effektivisera de regulatoriska processerna, säger Lars-Åke Norling. 

Det samlade EBITDA för fastnäts- och mobilverksamheterna uppgick under kvartalet till 665 MSEK, en ökning med 167 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen berodde främst på ökad bruttovinst från mobiltelefoni och kraftigt minskade omkostnader. Lägre intäkter inom fastnätsverksamheten bidrog negativt till resultatutvecklingen. 

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde främst på ökad försäljning av mobiltelefoner och större kundbas. Intäkter från samtrafik minskade något, drivet av regulatoriska förändringar.

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 008 000, en ökning med 30 000 under kvartalet, främst tack vare tillväxt inom mobilt bredband. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 306 000. 

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 777 MSEK under andra kvartalet, jämfört med 874 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 556 000 vid andra kvartalets utgång.

Viktiga händelser under det andra kvartalet 2010

  • Telenor utsågs till vinnare i PC för Allas test av mobilt bredband.
  • Telenor lanserade Mobilt Bredband FastPris Premium med möjlighet att uppgradera till 4G inom bindningstiden och få 4G-modemet utan kostnad.
  • Bredbandsbolaget och AB Stångåstaden, Linköpings kommunägda bostadsbolag, ingick avtal om leverans av bredbandstjänster och delning av nät med leverantörer i stadsnätet Utsikt.
  • Telenors mobila växellösning, Telenor One Standard, utsågs till bäst i test av tidningen Mobil.
  • Telenor och Bredbandsbolaget ingick samarbete med nätverket Surfa Lugnt, som arbetar för att vuxna ska engagera sig mer i ungas nätvardag.
  • Bredbandsbolaget lanserade TV-tjänst med marknadens bredaste basutbud och tillgång till HD-kanaler via telejacket.
  • Georgi Ganev tillträdde som ny affärsområdeschef för Telenor Konsument och Katarina Norderud utsågs till ny HR-direktör för Telenor.
  • Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB tecknade avtal med Telenor avseende leverans av kommunikationslösningar för mobil- och fast telefoni samt mobilt bredband. 
  • Telenors kundservice utsågs till bäst i test av tidningen Mobil för tredje året i rad.
  • Sökföretaget Eniro tecknade avtal med Telenor avseende interna kommunikationsnätverk, WAN (Wide Area Network), i Sverige, Danmark och Norge.

Resultat i korthet
Se bifogad PDF för för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under andra kvartalet 2010.

För mer information, kontakta:
Presstjänsten, 08-41 00 75 55

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet. Telenor Sverige har idag 2100 anställda.  

Telenor är en av världens största mobiloperatörer mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2009 omsatte Telenor cirka 107 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).